Infopunt: Wat kan ik bijdragen?

Wat kan ik bijdragen?

De 5 van AMHC:

 1. Iedereen is welkom op AMHC
 2. Plezier in hockey is ons doel
 3. We laten iedereen z'n spel spelen
 4. Aanmoedigen doen we positief
 5. We spreken elkaar aan op onsportief gedrag

Iedereen kan bijdragen aan het samen plezier hebben in het hockeyspel op AMHC. Vind hieronder welke bijdrage jij kunt leveren.

Als speler leer je van je ouders of op school vaak al vroeg over sportiviteit en respect. Op AMHC leren we kinderen over hockey, plezier en veiligheid in het sporten. Voor de jongste jeugd is daarbij een goede spelbegeleider belangrijk, zodat kinderen al jong leren over sportiviteit en spelregels. Het gaat er vooral om dat kinderen leren wat de spelregels zijn en op een positieve manier uitleg krijgen in spelsituaties. Ouders van jonge jeugdleden zijn bij uitstek geschikt dit op een goede, sportieve wijze te doen. AMHC organiseert spelbegeleider-bijeenkomsten voor ouders van jonge jeugdleden.

Als oudere speler ben je vooral ook zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Hockey is een sport waarbij je regelmatig fysiek en mentaal contact hebt met andere spelers. Soms loopt je tegen elkaar op, ben je gefrustreerd omdat je een duel verloren hebt of strijd je naar de winst. Sport en emoties horen bij elkaar. Emoties maken deel uit van het plezier in de sport. Op AMHC vinden we het belangrijk dat emoties niet leiden tot negatief gedrag. Het bederft niet alleen je eigen, maar ook het spelplezier van de ander. Ga ermee aan de slag en vraag je coach of trainer om je daarbij te helpen en maak samen een plan.

Als speler is het belangrijk dat je de spelregels kent. Meer kennis betekent dat je kunt groeien in je prestaties en meer plezier krijgt in het spel.

Hockeywedstrijden moeten op een open, eerlijke en sportieve manier verlopen. Daarvoor zetten we gekwalificeerde scheidsrechters in. Omdat er ieder weekend veel wedstrijden zijn, worden alle spelende leden vanaf 16 jaar gevraagd om mee te helpen en hun scheidsrechterskaart te halen. Je zult merken dat de rol van scheidsrechter leuk, leerzaam en uitdagend kan zijn! AMHC organiseert Clubscheidsrechterscursussen (C-kaart) zodat jij het spel goed kunt leren kennen en zodat je ook na het behalen van de C-kaart een wedstrijd voor anderen kunt fluiten. Dat doe je gewoon, dat is sportief!

Als coach, trainer, begeleider of manager ben je medeverantwoordelijk voor sportief en respectvol gedrag van jouw team op AMHC. Je speelt een belangrijke rol in het creëren van een sociaal, veilige en plezierige omgeving waarin spelers zich goed kunnen ontwikkelen. Je kunt spelers motiveren en stimuleren, laten groeien en in hun kracht zetten. Daarvoor moet je ze soms ook aanspreken op hun emoties, afspraken maken, regels en grenzen handhaven en heb je misschien ook spelersgesprekken. Positief coachen en sturen is daarbij het allerbelangrijkste. Al met al een hele klus waarbij je het beste uit jezelf haalt én uit de spelers.

Om je daarbij te ondersteunen biedt AMHC ieder jaar trainerscursussen (T2T) aan die door het jaar heen gegeven worden.

NIEUW: Daarnaast kun je nu ook de online-workshop: ‘Een beetje opvoeder…’ van Tischa Neeve, KNHB volgen. In je eigen thuissituatie krijg je in 8 digitale hoofdstukken veel informatie en tips, beantwoord je vragen, word je je bewust van wat je doet en waar je kracht zit. Je ontdekt hoe je het begeleiden nog leuker, makkelijker én succesvoller kunt doen. Zodat je het beste uit jezelf én uit de kinderen met wie jij elke week op het veld staat kunt halen.

De ervaringen met deze online-cursus zijn zeer positief: ‘helder, leerzaam, evenwichtig, interactief, top!’. Op AMHC willen we bereiken dat iedere coach, trainer en manager deze cursus volgt. Hoewel de cursus geschreven is voor coaches en trainers zijn ook ouders welkom, omdat we iedereen uitnodigen met ons mee te groeien. De cursus is kostenloos aan te vragen bij de leden van de commissie S&R.

Tips voor coach, trainer, begeleider, manager:

 • Geef het goede voorbeeld aan jouw team. Je schreeuwt bijv. niet naar een scheidsrechter.
 • Houd de dynamiek van het team goed in de gaten en grijp in als dat nodig is.
 • Zorg ervoor dat iedereen in het team het naar zijn zin heeft.
 • Geef sturing aan hoe het team omgaat met mensen buiten de vereniging.
 • Leer het team de normen en waarden van AMHC.
 • Voer af en toe gesprekken met spelers waarin de voortgang en de verwachtingen worden uitgesproken of bijgesteld. Daarmee creëer je duidelijkheid en door individuele aandacht stimuleer je groei en vergroot je het plezier en zelfvertrouwen. 

Als ouders en supporter kun je een stuwende kracht zijn voor sporters. Helaas slaan sommige ‘supporters’ iets te ver door in hun fanatisme. Als ouder onderschatten we vaak de invloed van onze emoties op onze sportende kinderen. Maar al te vaak zien we mensen langs de lijn die hun team naar de overwinning willen schreeuwen. Zo af en toe gaat dit ten koste van alles: scheidsrechter, tegenstander, spelers van het team, iedereen krijgt het te verduren.

Ouders denken vaak dat zij er goed aan doen hun kind aan te moedigen om harder te rennen, mee te verdedigen, de bal te passen enzovoort. Toch heeft dit vaak een groot effect op het zelfvertrouwen van het kind. In hun enthousiasme zijn ouders soms geneigd kinderen heel erg te sturen in het veld, terwijl dit de taak van de coach is. Probeer je als ouders te beperken tot positieve aanmoedigingen en het liefst niet alleen voor je eigen kind. Durf ook het gesprek met je kind aan te gaan: wat vindt hij of zij van jouw gedrag langs de lijn.

Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als team- of spelbegeleider te begeleiden. Vanuit AMHC worden ouders van de jongste jeugd gevraagd om wedstrijden te begeleiden. Zo ben je betrokken bij je eigen kind, leer je de regels, wordt verwarring voorkomen en ervaar je hoe moeilijk het soms kan zijn om te fluiten. Voor meer info: klik op link KNHB-spelbegeleiders jongste jeugd en/of kom naar de teambijeenkomsten voorafgaand aan het seizoen in juni om je aan te melden als team of spelbegeleider.

Als ouder moeten we ook kinderen helpen om op het sportveld op een goede manier met hun emoties om te gaan. Daar hebben de kinderen zelf baat bij, maar dat geldt ook voor het hele team.

Om een betrokken en sportieve ouders te worden of te blijven helpen we ouders graag door het verspreiden van informatie o.a. door links, tips en tricks, acties en workshops. ‘Lees bijv. de folder Sportplezier! 5 inzichten over Sportplezier en opvoeden.’

Tips voor ouders-supporters:

 • Plezier gaat voor presteren!
 • Moedig aan, maar coach niet mee
 • Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf!
 • Geef zelf het goede voorbeeld
 • Laat je kind de hockeysport zelf beleven.

Als scheidsrechter ben je misschien de meest betrokken deelnemer aan het hockeyspel. Vaak doe je het goed, maar soms denken anderen het beter te weten. Net zoals een speler maakt ook de scheidsrechter weleens een fout. Als scheids kun je 3 middelen inzetten voor een positieve bijdrage:

 • Bezit goede kennis van de spelregels. Dit zorgt dat je met zelfvertrouwen in het veld staat en weet wat je doet.
 • Volg de aanwijzingen van de Arbitragecommissie op.
 • Zorg voor een positieve houding en uitstraling. Dit zorgt (eerder) voor een prettige en ontspannen wedstrijd.
 • Sta op de goede plek op het veld en communiceer helder met behulp van signalen. Spelers, bank en publiek zullen dan je beslissingen gemakkelijker accepteren.
 • Meld je 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechterscorner. Bespreek de wedstrijd voor en evalueer naderhand.

We vinden het op AMHC belangrijk dat je een wedstrijd fluit die bij je past en dat je groeit als scheidsrechter. De Arbitragecommissie houdt hier rekening mee bij de indeling, en kan je ondersteunen als je op een hoger niveau wilt gaan fluiten.

Als bestuurder vraag je aandacht voor het thema Sportiviteit en Respect op alle lagen binnen de vereniging. Dat kan vanuit verschillende rollen: vanuit de beleids- en procesrol (commissie S&R, gedragsregels, etc.), vanuit de communicatierol (aanspreek- en informatiepunt), als voorbeeld- en weerbaarheidsrol (aanspreken, sancties).

De vereniging zijn wij allemaal. Iedereen is te gast, we heten elkaar welkom en we zijn een voorbeeld van sportiviteit en respect voor elkaar. 

 

Lees meer: Sportiviteit & Respect - Links 

Sportiviteit & Respect Overzicht