Hoe maken we teamafspraken?

Teamafspraken maken op AMHC      (AMHC- commissie S&R, aug 2017)

De vereniging zijn we allemaal! Op AMHC willen we naast het hockeyspel, een gevoel van saamhorigheid creëren met zoveel mogelijk plezier voor iedereen. Dat ‘wij’ gevoel speelt op team- en op clubniveau. Samen plezier maken, samen inzetten, samen trainen, samen wedstrijden spelen, samen winnen en ook samen verliezen. Hockey is een teamsport en dat betekent samenwerken. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Een goede samenwerking valt of staat met goede afspraken.

Waarom afspraken? Afspraken zijn nodig anders gaat iedereen zijn eigen gang en profiteert niemand van de kracht van samen. Immers 1+1=3. Daarnaast is het voor spelers belangrijk om te weten wat ze van elkaar, als team, kunnen verwachten, maar ook wat de vereniging van hen verwacht. Afspraken bieden structuur en veiligheid voor spelers. Afspraken geven grenzen aan waarop je terug kan vallen. Afspraken zorgen voor een goede basis om er een leuk seizoen van te maken. Op AMHC zijn al veel afspraken en regels gemaakt. Op de tab 'Sportiviteit & Respect-Links' tref je diverse links naar bijvoorbeeld de spelregels, clubafspraken en het huishoudelijk reglement.

Samen afspraken maken! Wanneer spelers van het team samen afspraken maken zullen ze zich er meer mee verbonden voelen. De kans is groter dat ze ook worden onthouden, nageleefd en dat men elkaar erop durft aan te spreken. Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker het is om samen afspraken te maken. Pubers zijn bijvoorbeeld echt wars van opgelegde regels! Leren om samen afspraken te maken en elkaar eraan te houden begint al bij de jongste jeugd!

Over welke onderwerpen maak je afspraken?

Sportiviteit & Respect (scheidsrechters, tegenstander, onderling, coach, plezier)

Wedstrijd (wisselbeleid, douchen, yell)

Taken en verantwoordelijkheden (opruimen, materialen, sancties)

Aanwezigheid (te laat, hoe afzeggen, school, regen, feestje)

Waar, wanneer en hoe maak je afspraken? Kies aan het begin van het seizoen een rustige plek uit en zonder afleiding. Stel zoveel mogelijk vragen, zodat spelers er zelf over kunnen nadenken. Leg zo veel mogelijk uit, vertel wat het doel is en betrek spelers bij beslissingen. Vraag naar voorbeelden en vraag door. Laat spelers ook meedenken over consequenties bij het niet nakomen van afspraken. Schrijf ze op, communiceer ze zowel naar de kinderen als naar de ouders. Evalueer ze na een tijdje en stel ze zo nodig bij.

Gewenst gedrag = belonen, Ongewenst gedrag = aanspreken en Onacceptabel gedrag = sanctie. Een team, en ook ieder individu, heeft grenzen nodig om zich daarbinnen te kunnen ontwikkelen. Het aangeven van grenzen kan duidelijk en liefdevol gebeuren, zonder dat je hoeft te dreigen of te straffen. Zeg duidelijk wat je niet wil en waarom niet. Toon je afkeuring van het gedrag en let op je woordgebruik: keur de persoon niet af. Pas sancties, indien nodig, zonder discussie toe.

Jezelf en je team verder ontwikkelen? In de KNHB online workshop ‘Een beetje opvoeder’ geschreven door Tischa Neeve krijg je nog veel tips hoe jij als coach/trainer/begeleider afspraken kunt maken en grenzen kunt stellen. In de workshop komen ook andere interessante onderwerpen aanbod zoals hoe te motiveren, te stimuleren en om te gaan met lastig gedrag en emoties. Je kunt een gratis badge aanvragen bij de commissie Sportiviteit & Respect (silviavanduuren@hotmail.com) en de workshop thuis volgen op je eigen computer.

Mogelijke vragen voor het maken van teamafspraken:

Sportiviteit en Respect Hoe ga je om met de scheidsrechters? En met de tegenstander? Medespelers? Hoe wordt er gedacht over winnen- verliezen; complimenteren- schelden/vloeken? Wat is de mening over de vorming van groepjes binnen het team? Hoe zien jullie de rol van de coach? Hoe maken we het voor iedereen fijn in het team?

Wedstrijd Wat is het wisselbeleid? Sterkste opstelling of gelijk aantal speelminuten? Wangedrag op het veld? Mag ieder voor zich na de wedstrijd van het veld af, of gaat het team samen (dus ook met de keep)? Vind er een voor- en/of nabespreking plaats? Wordt er gedoucht na afloop van de wedstrijd? Is er een yell?

Taken en verantwoordelijkheden Wie is verantwoordelijk voor de materialen (ballen, pionnen, opbergen, maskers, etc)? Welke sancties vinden jullie passen bij het missen van een training, een wedstrijd, wangedrag, niet nakomen afspraken?

Aanwezigheid Hoe belangrijk is het op tijd komen voor het team? In welke situaties mag je je afmelden voor een training en voor een wedstrijd? School, feestje, regen? En hoe wordt er afgemeld? Telefonisch, via what’s app, persoonlijk of door één van de ouders?

Deze regels gelden altijd:

Shake hands 1. Vóór de wedstrijd: ontmoeting met de scheids 2. Line-up: je begroet elkaar met een handdruk en wenst elkaar succes 3. Direct na het laatste fluitsignaal: bedankjes/felicitaties aan scheidsrechters en tegenstanders 4. In het clubhuis: samen een drankje.

Bescherm jezelf. Draag tijdens de wedstrijd en de training altijd een bitje en scheenbeschermers. Zonder deze beschermingsmiddelen mag er op AMHC niet gehockeyd worden.

Alles opgeruimd achterlaten. Het veld en de dug-out worden na de wedstrijd of training altijd opgeruimd achtergelaten.

Sportiviteit & Respect Overzicht