AMHC Inspiratiemiddag

Graag willen we, zoals eerder benoemd, een inspiratie-moment met en voor leden organiseren. Deze is bedoeld om met elkaar in gesprek weer nieuwe mogelijkheden voor AMHC te openen of wellicht andere wegen te bewandelen.

Oproep: hou je agenda vrij op zaterdag 18 november van 14.30 tot 17.00 uur.

 

 

 

Drie jaar geleden heeft de ALV de Strategische Visie van  AMHC aangenomen (na inloggen in te zien via de website). Deze visie werkt inspirerend: we zetten de afgelopen jaren samen bijvoorbeeld de schouders eronder om zowel lijn- als breedte-teams beter te bedienen, om via de Veluwse Onderwijsgroep hockey schoolvak te laten zijn bij locatie Mheenpark en bij de FSG Academy, om te werken aan een open club met een positieve en veilige sportcultuur, om de instroom van senioren te doen groeien, om de horeca te laten bijdragen aan méér dan alleen financiële gezondheid, en om navenante aandacht te houden voor de clubfinanciën. 

 

We zijn inmiddels een stukje verder en willen ideeën benoemen en ophalen, ze plaatsen tegenover andere strevingen, voor- en nadelen formuleren en wegen, en zo mogelijk voorwaarden voor succes benoemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over thema’s als: wel of geen volwaterveld, clubaccommodatie, het al dan niet investeren in een verenigingsmanager, naar nieuwe sportieve ambities, verenigingsopbouw, zaalhockey, de noodzaak van (para)medische begeleiding, en wat dies meer zij.

 

Heb je losse of vaste ideeën: prachtig! Het meest helder is het als je ze in een stelling of dilemma weet te verwooren, bijvoorbeeld: ‘Liever extra contributie dan vaker fluiten’. Stuur een kort mailtje met je stelling en een korte uitleg. We zullen proberen elke bijdrage een plek te geven.

 

We hopen op mooie bijdragen en goede gesprekken! Deze zullen AMHC helpen de komende jaren weer nieuwe mogelijkheden te openen, dan wel andere wegen te bewandelen waar we ons als vereniging hard voor gaan maken. 

Clubnieuws overzicht