Mirjam Merkx Lid van Verdienste

Mirjam Merkx Lid van Verdienste

Onlangs heeft onze voorzitter de versiersels die bij een Lid van Verdienste horen opgespeld bij Mirjam Merkx. Zij kon niet aanwezig zijn op de ALV waarop het bestuur haar benoemde tot Lid van Verdienste. Daarom is er gekozen voor een alternatieve locatie om Mirjam in de welverdiende bloemetjes te zetten.

Mirjam heeft zich gedurende 20 jaar ingezet voor AMHC.  Als lid van de technische commissie maakte zij zich sterk voor de breedteteams. Daarna werd zij lid van de topsportcommissie die verantwoordelijk was voor de samenstelling van de lijnteams en Heren en Dames 1. Verder is zij mede-vormgever van de keepersclub, waardoor keepers goede materialen en trainingen en de juiste aandacht kregen.

Ook nu nog is Mirjam op de achtergrond aanwezig; zij coördineert voor AMHC de inzet van de Mastage die (onze) middelbare scholieren moeten vervullen.

Mirjam; bedankt voor al je inzet!

 

Clubnieuws Overzicht