Samenwerking met FSG Academy

Op vrijdag 10 januari heeft AMHC een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de FSG Academy, dat was ook de Stentor al ter ore gekomen. Voor AMHC kan deze samenwerking gunstig uitpakken, zowel voor individuele leden als voor de club als geheel.

De FSG Academy maakt het ambitieuze sporters op het voormalige Wegener-terrein mogelijk onderwijs en prestatiesport te combineren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen hockey-fanatieke jeugdleden hiervoor kiezen. FSG werkt voor deze leeftijdsgroep samen met de Veluwse Onderwijs Groep (in 2015 had AMHC met de VOG al een overeenkomst gesloten die zich richtte op het verzorgen van hockeyclasses op locatie Mheenpark).

 

 

Daarnaast verzorgt de FSG onderwijs op bachelor- en masterniveau. Mogelijk kan dit onze oudere jeugdleden langere tijd voor AMHC behouden. Ook kan een instroom ontstaan van prestatiehockeyers van elders, nationaal of internationaal. Al met al gunstig voor het spelniveau en de ledenaantalle van de club.

Het Convenant Sport gaat nog verder dan dat. AMHC en de FSG Academy hebben afspraken gemaakt waar breedte én lijn zijn voordeel mee kan doen. Dit gaat bijvoorbeeld over wederzijds gebruik van accommodatie (outdoor en indoor). Het gaat over expertise-uitwisseling aangaande sportvoeding, mentale training of motorische ontwikkeling, over train-de-trainer- en talentontwikkelprogramma’s. Zulke ondersteunende programma’s zijn van waarde voor al onze leden omdat ze de kwaliteit en het spelplezier van het hockey kunnen vergroten.

De komende maanden zal een gezamenlijke werkgroep de ingrediënten van het Convenant Sport verder uitwerken. Voor AMHC vormt deze samenwerking weer een mooie stap voorwaarts om onze sportieve ambities voor breedte en lijn te realiseren.

Clubnieuws Overzicht