BARDIENST? DIT IS WAT JE MOET WETEN.

Op competitiedagen staan teams ingedeeld voor bardienst en corvee. Zij assisteren de vaste medewerker(s). Dat is noodzakelijk om alles soepel en vlot te laten verlopen. Staat je team of dat van je kind opgesteld voor bardienst of corvee? Dan zijn dit de antwoorden op mogelijke vragen die je hebt:

Waar kan ik vinden op welke dagen en tijden mijn team staat ingedeeld:
Zodra de data en tijden van de competitie wedstrijden bekend zijn wordt er een rooster gemaakt. Data, aanvangs-en eindtijden kun je vinden op de site achter de knop “Clubhuis en Accommodatie” > “Bardiensten”, in de persoonlijke mixer die je iedere donderdag in je mailbox ontvangt en op je teampagina nadat je bent ingelogd op de AMHC–site. Staat je team er nog niet bij? Dan wordt je waarschijnlijk de volgende periode ingedeeld. Kijk dus regelmatig op de site.

Mijn team staat ingedeeld voor bardienst op de zaterdag, wat wordt er precies van ons verwacht?
Op zaterdag is er altijd een coördinerend commissielid of vaste medewerker aanwezig.  Hij/zij legt uit wat er gedaan moet worden. De keuken wordt bemand door onze keukenbrigade. Dit is een vaste poule bestaande uit (jeugd)leden en stagiairs. Van het team wordt verwacht dat 2 ouders assisteren achter de bar. Ouders van JJ-teams draaien altijd bardienst van 8.30 tot 11.30. Soms worden twee teams ingedeeld en hoeft slechts één ouder per team te assisteren. Òf teams delen de tijd in tweeën na onderling overleg. Ouders van Jeugdteams draaien een  bardienst van 1 ½ uur, in de regel tijdens de wedstrijd van hun kind.

Mijn team staat ingedeeld voor bardienst op de zondag, wat wordt er precies van ons verwacht?
Op de zondag  wordt de vaste bezetting aangevuld met 2 spelers uit een senioren- of veteranen team. Ingedeelde teams draaien bardienst ca. 30 minuten na hun wedstrijd en voor maximaal 1 1/2 uur. Het kan voorkomen dat de ingedeelde tijd niet altijd aansluit op de wedstrijd. In dat geval worden de spelers verzocht zich aan de bar te melden uiterlijk 30 minuten na de wedstrijd. De vaste medewerkers geven aan hoe je kunt assisteren. Elk team wordt even vaak per seizoen opgesteld.

Mijn team staat opgesteld voor Corvee/Team van Dienst. Wat houd dit in?
Sta je ingedeeld voor corvee dan moet je team zich na de wedstrijd melden aan de bar en wordt er uitgelegd wat de bedoeling is. Aan de binnenzijde van de corvee-kast hangt een lijst waarop staat wat er gedaan moet worden

Hoe vaak wordt mijn team ingedeeld voor bardienst:
Bij de indeling houden we rekening met de indeling voor de wedstrijdtafel en de grootte van de teams. In de regel worden 6- en 8-tallen maar 1x per seizoen ingedeeld. Elftallen moeten rekening houden met 3 tot maximaal 4 keer per seizoen.

Is bardienst verplicht?
Ja, een vereniging kan niet draaien zonder de inzet van ouders en leden. Het wordt daarom van je verwacht om vrijwilligerstaken zoals bardienst en wedstrijdtafel op je te nemen. Teammanagers en/of –coaches worden verzocht de ouders/teamleden in te delen en er op toe te zien dat de bardienst en corvee wordt vervuld. 

Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar bar@apeldoornsemhc.nl. Wil je een rol vervullen in onze barcommissie? Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste leden/ouders die graag hun steentje willen bijdragen achter de bar of in de ondersteuning. Stuur ook dan een berichtje naar bovenstaand e-mail adres.

Alvast hartelijk dank voor jullie inzet en medewerking!
Namens de Barcommissie:
Alice Fintelman, Giselle Verwoerd en Gea Eleveld

Clubnieuws Overzicht