Een belangrijk bericht over NIX18

NIX18 zal niemand zijn ontgaan! We krijgen er namelijk allemaal mee te maken. Op het moment dat je zelf nog geen 18 bent. Op het moment dat je een zoon of dochter hebt die nog geen 18 is. Of op het moment dat je (met) een team traint met spelers onder de 18. NIX18 is makkelijker om ons hier aan te houden! NIX18 blijkt in de praktijk moeilijker.

Op de club wordt alcohol geschonken, dat is een feit. De mensen achter de bar passen het alcoholbeleid van AMHC toe: vragen om een ID als er alcohol wordt besteld en bij twijfel niet schenken. De leden van de barcommissie instrueren onze kanjers achter de bar hierover zo goed mogelijk.

Ondanks al die inspanningen áchter de bar, doen we ook een beroep op jou. Het komt namelijk wel eens voor dat er alcohol in het bezit komt van ‘uitgedroogde’ jongeren. Dat is niet alleen tegen gemaakte afspraken in. Je herkent het misschien wel van vroeger – we zijn allemaal jong geweest. En misschien denk je gevoelsmatig “Het hoort er een beetje bij!”. Maar het kan en mag echt niet. Alcohol in de handen van minderjarigen is een overtreding van wet- en regelgeving. Niet alleen dat: AMHC riskeert hiermee hoge boetes en mogelijk zelfs meer. Want de club is verantwoordelijk voor wat en aan wie er wordt geschonken.

Het over-, overgrote deel van de leden – onder en boven de 18 jaar – houdt zich aan de geldende regels. Daar wil jij toch ook bij horen? In het belang van de club én in het belang van de jeugdleden waar het om gaat. De vereniging zijn we immers allemaal. We vertrouwen op je steun. Samen maken we er NIX18 van.

Clubnieuws Overzicht