Meer en andere meetmomenten gedurende het jaar.

Op basis van de goede ervaringen afgelopen jaar, gaan we frequenter observaties invoeren gedurende het hele jaar. Zo kunnen we de samenstelling van de teams voor het volgende seizoen soepeler laten verlopen. Door vaker gestructureerd te observeren, krijgen we een beter en vollediger beeld van de kinderen. Het uiteindelijke doel is dan ook dat een kind in een team speelt wat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als qua spelplezier. We voeren dit in bij zowel de breedte- als de lijnteams. Op deze manier halen we bovendien bij alle betrokkenen de druk die bij de selectiemomenten aan het einde van het seizoen voorkwam.

 

 

Meetmomenten:  hoe dan?

1. Tweemaal per jaar centrale onderlinge wedstrijdjes met wisselende samenstelling van spelers, te weten 1x in het najaar en 1x in het voorjaar.
2. Inzicht van trainers en coaches via 'THEO', het nieuwe spelervolgsysteem.
3.
Input van observaties van Technisch kader.

 

Ad 1. Centrale onderlinge wedstrijdjes met wisselende samenstelling
Tijdens onderlinge wedstrijden zal de focus liggen op het vaststellen van het niveau van individuele spelers ten opzichte van andere spelers. De wedstrijdjes zullen met regelmatig wisselende bezetting gespeeld worden. 

Ad 2. Inzicht van trainers en coaches via THEO
De input van trainers en coaches uit de wedstrijden en trainingen is heel erg belangrijk om het beeld van een speler compleet te krijgen. Die input gaat naast techniek, hoofdzakelijk om gedrag, houding en inzet tijdens wedstrijden en trainingen. Naast wat een speler kan, gaat dat om de vraag of een speler voortdurend bezig is om beter te worden. Maar ook: is een speler altijd op tijd, stelt hij of zij zich goed op tijdens trainingen, etc.
Voor die input wordt de app THEO gebruikt. De staf van AMHC gebruikt THEO om trainers en coaches te informeren over trainingsvormen. Daarnaast is het een gebruiksvriendelijk spelervolgsysteem. Op deze manier krijgen we inzicht op alles wat nodig is: teamoverzichten, presentielijst, beoordelingsformulieren, trainingstijden en oefenstof.  Trainers en coaches worden regelmatig uitgenodigd hun beoordelingen aan te leveren. Deze kunnen we dan direct ook gebruiken als input voor het eerste centrale meetmoment in november.

Ad 3 Input van observaties van Technisch Kader
Naar aanleiding van de bevindingen uit punt 1 en 2 kan er aanleiding zijn om spelers nog eens - of extra goed - te bekijken op specifieke punten tijdens hun eigen trainingen of wedstrijden. Dit zal vanuit de technische staf opgestart worden en indien er aanleiding toe is, afgestemd worden met de huidige trainer/coach. 

De globale planning:
tweede helft oktober  - uitnodiging THEO-beoordelingen door Coaches
november – meetmomenten 1e seizoenshelft
april -  uitnodiging THEO-beoordelingen door Coaches
mei - meetmomenten 2e seizoenshelft.

Met deze aanpak menen we het teamsamenstellingsproces te verbeteren. Omdat we onszelf als staf ook continu willen verbeteren, zullen we deze aanpassing na elk meetmoment evalueren en waar nodig bijstellen.

Clubnieuws Overzicht