Zaalhockey seizoen 2018-2019

De voorbereidingen voor het nieuwe zaalseizoen zijn in volle gang. Net als ieder jaar is het voor de Zaalcommissie ook dit jaar weer een pittige uitdaging om voldoende zaalcapaciteit te vinden voor de trainingen. De toename van het aantal teams (naar totaal 56!!) dat dit jaar de zaal ingaat maakt de uitdaging nog groter. 

Om dit probleem op te lossen en onze ambities voor zaalhockey, zoals vastgesteld in het Zaalhockeybeleidsplan, waar te maken zijn we al geruime tijd bezig met het vinden van een structurele oplossing voor het gebrek aan geschikte zalen. Helaas is dat voor dit zaalseizoen nog niet gelukt en zijn we nog steeds volledig afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan zalen binnen en buiten Apeldoorn, zoals deze door Accres wordt verhuurd. Deze zaalcapaciteit is schaars en moet met meerdere partijen gedeeld worden. Gevolg is dat we op dit moment, in vergelijking met vorig jaar, minder uren in grotere hallen tot onze beschikking hebben en dat deze uren nog meer dan vorig jaar, verspreid zijn over verschillende locaties (met en zonder balken). 

We zijn daarnaast nog twee opties aan het onderzoeken om extra zaalcapaciteit/-uren te krijgen, echter dit is nog lang geen zekerheid. Om deze reden kijken we ook naar de mogelijkheid om (deels) in de weekenden te gaan trainen.

Ofschoon we nog met diverse partijen aan tafel zitten, willen we nu wel alvast schetsen wat bovenstaande voor de zaalteams zou kunnen betekenen, te weten:
Teams kunnen niet wekelijks in een grote zaal trainen;
Teams zullen niet wekelijks trainen in een zaal trainen met (aan beide zijden) balken;
Teams zullen voor een deel van de tijd in het weekend trainen (bijvoorbeeld teams die pas in januari met de wedstrijden beginnen, trainen in december in het weekend). Dit hebben wij afgelopen jaar ook gedaan en is goed bevallen.

De Zaalcommissie kan jullie op dit moment ook nog geen uitsluitsel geven over het trainingsschema. Dit is namelijk mede afhankelijk is van het wedstrijdschema en de oplossingen die wij nog kunnen vinden. Weet echter dat zij er hard mee bezig zijn om dit zo goed mogelijk in te vullen. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

Wij betreuren het als bestuur zeer dat wij onze ambitie, ondanks alle inspanningen van veel mensen, nog niet kunnen waarmaken. Wij blijven vasthouden aan het zaalhockeybeleidsplan zoals door de ALV goedgekeurd. Omdat wij geloven dat dit goed is voor de ontwikkeling van de sportieve prestaties voor alle leden, ongeacht het niveau waarop gespeeld wordt en zaalhockey gewoon heel leuk is! Daarom blijven wij werken aan zowel een tijdelijke (aankomend seizoen) als een structurele oplossing.

Heb je ideeën/suggesties die kunnen bijdragen aan een oplossing dan horen we dat natuurlijk ook graag! Dat kan naar zaal@apeldoornsemhc.nl.

Met sportieve groet,

Edgar Breed

Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht