Nieuwe vacatures!

 

Wil jij je steentje bijdragen aan 'De mooiste club van Apeldoorn'? En heb jij de ambitie, kwaliteiten en het enthousiasme om een bestuurlijke functie te vervullen?
Binne
n het bestuur van AMHC zijn de volgende drie functies beschikbaar: 

- Penningmeester
- Bestuurslid Verenigingszaken
- Bestuurslid Vrijwilligerszaken

Zoals al aangekondigd tijdens de laatste ALV, wil het bestuur de organisatie van de vereniging aanpassen. Dit proces is inmiddels in gang gezet, met steun van Robert Lodiers. Doel is onder andere functies meer 'behapbaar' te maken. 

We hebben daarom besloten de huidige functie van Bestuurslid Verenigingszaken (nu ingevuld door Gea Eleveld, die heeft aangegeven te zullen stoppen als bestuurslid) te splitsen in een Bestuurslid Verenigingszaken en een Bestuurslid Vrijwilligerszaken. 

Meer over de organisatie van de vereniging tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 18 december aanstaande. De vacature voor Penningmeester vloeit voort uit het feit dat Maarten-Jan Brouwer eveneens heeft aangegeven te zullen stoppen.
 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@apeldoornsemhc.nl.

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Downloads:

Clubnieuws Overzicht