Kerstboodschap van de voorzitter

Vrienden van de Apeldoornse Mixed Hockey Club,

Het jaar zit er op! Nog een enkele zaalhockeywedstrijden, maar vooral even wat anders. Tijd ook om terug te blikken, vooruit te kijken, plannen te maken en te genieten. Vooral tijd om ook eens welgemeend “dank je wel” te zeggen. En dat zeggen wij als bestuur heel graag tegen jullie allemaal! 

Tegen al die vrijwilligers (die altijd voor onze club actief zijn), 
tegen alle ouders (die rijden, wedstrijdtafel- of bardienst hebben, maar vooral langs het veld genieten van hun kind), 
tegen onze leden (die met elkaar heerlijk dat mooie spelletje spelen en vriendschappen bouwen) en natuurlijk tegen onze professionals (die ons hockeytechnisch de weg wijzen maar ook vele andere goede adviezen geven). Iedereen draagt bij aan de vereniging die wij met elkaar zijn, bewust of onbewust en in meer of mindere mate. Met elkaar proberen wij iedere keer de vereniging een stapje verder te brengen. Een groot dank je wel dus aan jullie allen! 

Wat een prachtig jaar laten wij achter ons. Prachtig om 2 redenen. Op de eerste plaats natuurlijk ons lustrum! 90 jaar AMHC werd een ongekend feest voor iedereen. Zoals het hoort op de Familie Hockey Club die wij zijn! Met, onder andere, als mooi resultaat dat wij tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering hebben besloten onze reünisten meer betrokken te laten zijn. 

Ten tweede om een iets minder zichtbare reden: de toename van het aantal vrijwilligers! Je ziet het nauwelijks en toch gebeurt het. Wij zijn daar heel blij mee! Dit is voor ons ook een bevestiging dat wij de juiste weg zijn ingeslagen door eens opnieuw naar de organisatie van de vereniging te kijken. Wij zijn er nog niet, maar de eerste resultaten zijn veel belovend.

Voor velen van jullie is er nu een periode van rust, warmte en reflectie aangebroken. Familie, vrienden en genieten staan voorop. Wij weten echter ook dat er leden en ouders van onze vereniging zijn die helaas dit jaar een minder mooie Kerst gaan meemaken. Door ziekte of ander persoonlijk verdriet. Hoe mooi zou het zijn als wij allemaal proberen daar ook even bij stil te staan, aandacht aan te geven en er voor elkaar te zijn? Pas dan kunnen wij echt zeggen: “De Vereniging zijn wij allemaal”!

Namens het bestuur wens ik jullie een mooie Kerst toe en een gezond, gelukkig, sportief en succesvol 2019! 

Edgar Breed

Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht