Algemene Ledenvergadering verschoven naar 2 april 2019, Penningmeester legt werkzaamheden neer.

Beste Ereleden, Leden van Verdienste en (ouders van) leden,

Onze Penningmeester, Maarten Jan Brouwer, heeft om persoonlijke redenen besloten zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. De functie bleek voor hem niet meer te combineren met andere verantwoordelijkheden. Het bestuur respecteert dit besluit.

De afgelopen dagen hebben wij daarom, in nauw overleg met de Kas Commissie, afspraken gemaakt over het overnemen van al zijn taken, inclusief het afronden van de jaarcijfers seizoen 2017 - 2018 en de halfjaarcijfers seizoen 2018 - 2019. 

De administratie is per direct overgedragen aan Stephanie Braun en Rijn Platteel.
Voor wat betreft de achterstallige debiteuren hebben wij al eerder gecommuniceerd dat Gert van den Berg, Stefan Huls en Xander Lodiers hier volop mee bezig zijn. Overigens met de steun van Danilo Jeletich, die er voor gezorgd heeft dat bestanden van Club Collect en AllUnited geïntegreerd werden. Wij willen hen allen bedanken voor hun bereidheid te helpen in deze zeer ongemakkelijke situatie.
Maarten Jan blijft beschikbaar voor vragen en ons streven is zo snel mogelijk een opvolger voor hem te kunnen bekendmaken.

Het bovenstaande bevestigt eens te meer dat het goed is dat wij de organisatie van de vereniging aan het aanpassen zijn. Wij hebben al enkele maanden geleden de toekomstige organisatie van “het blok” financiën geschetst. Hierin past een veel meer bestuurlijke rol voor de Penningmeester, ondersteund door een groep mensen die de administratie, het debiteuren- en contractbeheer doen en de sponsorcommissie vormen. Dit maakt het behapbaar voor alle betrokkenen en leidt tot meer kwaliteit. Wij werken er hard aan deze functies in te vullen. Is er interesse, dan vernemen wij dat graag via: info@apeldoornsemhc.nl.

Een zeer vervelende consequentie is wel dat wij de Algemene Ledenvergadering van 19 februari aanstaande moeten verschuiven naar 2 april.  Wij hadden tijdens de laatste ALV toegezegd dat wij medio februari de cijfers wilden afronden en bieden dan ook onze excuses aan maar willen, gezien het hierboven vermelde, ook om begrip vragen. Wij zijn er van overtuigd dat alle maatregelen en aanpassingen gaan leiden tot toekomstbestendige financiën, zoals verwoord in de Strategische Visie.

Met sportieve groet,

Edgar Breed

Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

Clubnieuws Overzicht