Carel Limburg kandidaat Penningmeester

Het bestuur deelt met genoegen mee dat Carel Limburg zich kandidaat heeft gesteld om Penningmeester van onze vereniging te worden. Hij is de vader van Gigi (Jong Dames 2) en Jaye-Leigh (MC6). Carel heeft ruime ervaring op financieel-organisatorisch gebied, die hij heeft opgedaan bij grote bedrijven in Nederland en in het buitenland. 

Daarnaast heeft hij in het verleden de penningmeester-rol vervuld bij een grote zwemvereniging in Amsterdam. Zowel de bestuursleden als de Kascommissie hebben de afgelopen weken gesprekken met Carel gevoerd ten einde hem een beeld te geven van het reilen en zeilen van onze vereniging en van de taken die bij de functie horen.

Met de komst van Carel zijn wij er van overtuigd dat wij een kundig bestuurder hebben gevonden die uitvoering gaat geven aan ons streven naar structureel toekomstbestendige financiën. Hij zal dit onder andere doen door de organisatie van “het blok” financiën, conform onze plannen, in te vullen. Hierin past een veel meer bestuurlijke rol voor de Penningmeester, ondersteund door vrijwilligers verantwoordelijk voor de administratie, het debiteuren- en contractbeheer en de sponsorcommissie. Dit maakt het behapbaar voor alle betrokkenen en leidt tot meer kwaliteit. 

Vanzelfsprekend wordt zijn kandidatuur voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op dinsdag 2 april aanstaande. Wij zullen Carel de komende tijd, vooruitlopend op zijn benoeming, meer inhoudelijk laten kennismaken met de lopende (o.a. financiële) zaken binnen de vereniging. Wij willen Carel alvast bedanken dat hij zich kandidaat heeft gesteld en vertrouwen er op dat de ALV zijn kandidatuur zal accepteren. 

Met sportieve groet,

Edgar Breed

Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

Clubnieuws Overzicht