Sportiviteit en Respect in de praktijk

Tijdens wedstrijden kan het er soms stevig aan toe gaan. Dat heeft ook een van onze leden uit de A/B lijn ervaren. Diegene heeft in de hitte van de strijd hardop over een tegenstander iets gezegd wat door de tegenstander als discriminerend werd ervaren. Alles is daarna tussen hen uitgesproken, excuses zijn gemaakt en wederzijdse ouders en coaches zijn tevreden. Ook is er in het betreffende team over gesproken.  

Wij hebben als bestuur met het betreffende jeugdlid (in het bijzijn van een van de ouders) gesproken en gevraagd een kort artikel te schrijven voor de Mixer, zie hieronder:

“Op het veld moeten we elkaar respecteren. Iedereen die op het veld staat wil winnen, maar het moet wel sportief blijven. Iedereen moet zich sportief gedragen en respect hebben voor de tegenstander. Vorig jaar kregen we met mijn team veel kaarten voor praten of commentaar geven op beslissingen van de scheidsrechter. Dat was ook niet erg respectvol en bovendien werkte het dus ook nog eens in ons nadeel. We zijn hier als team mee aan de gang gegaan en dat hielp enorm want we pakten bijna geen kaarten meer. We waren weer meer bezig met het hockeyen en niet met de scheidsrechter. Dit jaar merken we het ook weer, we zien nu vaak dat wij ons neerleggen bij beslissingen en dat de tegenstanders dit vaak minder doen. Behalve dat de scheidsrechters positiever op ons reageren zien we ook dat we meer met ons eigen spel bezig zijn en geconcentreerder spelen. Iedereen zoekt het randje nog wel op maar we weten nu steeds beter waar de grens ligt.”

Wij hadden afgesproken dat het jeugdlid dit anoniem mocht doen. Samen met de commissie Sportiviteit en Respect hopen wij hiermee te bereiken dat het delen van deze “praktijkervaringen” er toe leidt dat hierover in het team, op de club, maar ook thuis gesproken wordt. Met z’n allen werken wij zo aan een veilig en sportief klimaat waarin wij met respect met elkaar omgaan, ook dat hoort bij de Mooiste Club van Nederland!

Namens het bestuur en de commissie Sportiviteit en Respect,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

Clubnieuws Overzicht