Profiel Financiële Administratie

Financiële Administratie

Doel: 
De Financiële Administratie (FA) is verantwoordelijk voor het verwerken van alle binnengekomen, financiële documenten in de boekhouding van AMHC, het klaarzetten van betalingen en het ondersteunen van de Penningmeester. 

Hoofdtaken:
- De FA is verantwoordelijk voor het inboeken van alle uitgaande en inkomende facturen in de debiteuren- en crediteurenadministratie;
- Inkomsten registreren en categoriseren volgens opgesteld beleid;
- Inkomsten realiseren van contributies, sponsormiddelen, subsidies, volgens vastgestelde werkwijze;
- Inkomsten controleren;
- Rekeningen laten ondertekenen/accorderen door budgetverantwoordelijke van de projecten en/of producten;
- Declaraties checken en rapporteren aan de Penningmeester als er onregelmatigheden gevonden worden;

- De FA is verantwoordelijk voor het personeelsadministratie, zoals de aan- en afmeldingen bij de van toepassing zijnde instanties. Alle ziektemeldingen en verlofaanvragen van de personeelsleden worden eveneens verwerkt in de personeelsadministratie;
- Vragen om een continue actuele ledenlijst van de ledenadministratie;
- Verzorgen juiste contributie afdracht aan de KNHB vanuit de ledenadministratie;

- De FA is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, waaronder de bruto-netto-berekeningen, controle van salarisstroken en verwerken van aanpassingen in contracten van de individuele personeelsleden.

AMHC hanteert het 4-ogen principe waarbij de FA betalingen gered zet in het banksysteem en waarbij de Penningmeester de betalingen verzorgt. Indien Penningmeester zelf een betaling wil doen zal hij dit eerst aan de FA moeten voorleggen.

Functie-eisen:
Boekhoudkundig goed onderlegd;
Bij voorkeur ervaring met financiële administraties van verenigingen, stichtingen of vergelijkbare instellingen;
Organiseren van de inkomstenstromen bij (speciale en/of éénmalige) evenementen, zoals ‘Sponsor-een-veld’, oudpapier inzameling, etc;
Goede kennis en ervaring met geautomatiseerde/ICT oplossingen en mogelijkheden;
Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging. 
Goed kunnen omgaan met vrijwilligers. 

Functies:
De FA bestaat uit minimaal 2 vaste administrateurs wie gezamenlijk rapporteren aan de Penningmeester.

Tijdbesteding:
Formeel 1x per maand overleg met de Penningmeester;
Formeel 2x per jaar Algemene Ledenvergadering;
Actuele uren voor het uitvoeren van de werkzaamheden (circa 2 á 3 uur per week)

 

Clubnieuws Overzicht