Afspraken voor het beëindigen van het lidmaatschap

Het hockeyseizoen is nog niet afgelopen, maar toch zijn we ook al bezig met de voorbereiding van het volgend seizoen.  We hopen dat u tevreden bent over het verloop van dit seizoen en dat u voornemens bent lid  te blijven van de vereniging AMHC, de mooiste vereniging van Nederland!

Mocht u besluiten uw lidmaatschap te willen beëindigen dan zetten we hier de regels nog even voor u op een rijtje:

Mocht u of uw kind willen stoppen met hockeyen,  wit u dat dan z.s.m. aan ons laten weten? Wij zijn al bezig met de aantallen voor de teams van volgend seizoen en met de wachtlijst. Het zou heel fijn zijn wanneer wij nu al rekening kunnen houden met eventuele opzeggingen. 

Een opzegging dient uiterlijk voor 1 mei schriftelijk of per e-mail te worden gemeld bij de ledenadministratie. De bevestiging die u ontvangt dient tevens als bewijs van uw opzegging, we adviseren u deze bevestiging te bewaren. Zonder bevestiging is de opzegging niet volledig, en kunt u daarop ook geen beroep doen.

Indien het lidmaatschap niet voor 1 mei schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de periode van een verenigingsjaar en geldt voor dat jaar een volledige contributieplicht.

Tussen 1 mei en 1 augustus kan alleen (kosteloos) worden opgezegd met een valide reden ter beoordeling van het bestuur. Uw verzoek daartoe kunt u insturen naar de ledenadministratie. 

Alleen wanneer er sprake is van overmacht zoals:
- mogelijke verhuizing;
- mogelijke studie elders; 
- langdurige blessure, waarbij niet duidelijk is of er weer gehockeyd kan worden;
- bijzondere familieomstandigheden;
is opzeggen onder voorbehoud (met opgaaf van redenen)  in overleg met de ledenadministratie mogelijk. Een verzoek tot opzegging onder voorbehoud kunt u indienen bij de ledenadministratie. Het is aan de ledenadministratie om de afweging te maken of het verzoek wordt ingewilligd. Zo ja, dan ontvangt u daarvan een bevestiging. 

U heeft dan tot  uiterlijk 1 augustus  de tijd om op te zeggen, zonder uw bericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is er contributieverplichting voor een volledig verenigingsjaar.

Voor uw informatie: een opzegging onder voorbehoud wordt altijd afgestemd met de betreffende coördinator en kan gevolgen hebben voor de teamindeling van u of van uw kind.

Dit bericht gaat naar alle leden. Mocht u uw opzegging al hebben doorgegeven dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. Uw opzegging wordt dan aan het eind van dit seizoen verwerkt.

Voor alle andere situaties die zich voordoen, en waarover u graag wilt overleggen kunt u het beste even contact met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet,
Monique Schoonen, ledenadministratie AMHC 
055-521 7120  |  06-1833 5702
ledenadministratie@apeldoornsemhc.nl

 

Clubnieuws Overzicht