Algemene Ledenvergadering 4 juni 2019

Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 4 juni 2019. De ALV zal plaats vinden in ons clubhuis “De Wildbaan”. De vergadering begint om 20.15 uur. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: 
- het bestuur zal per portefeuille de doelstellingen voor het volgend seizoen presenteren; 
- de Penningmeester zal een update geven van de maatregelen zoals aangekondigd tijdens de afgelopen ALV; 
- over het huidige seizoen zal een update van de cijfers worden gegeven; 
- de begroting en de contributie voor het komend seizoen zal ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd; 
- de organisatie van de vereniging wordt gepresenteerd; 
- het finale besluit wordt genomen over het rookvrij maken van de accommodatie; 
- er zal een voorstel worden behandeld en ter goedkeuring worden voorgelegd waarin het zaalhockey een standaard onderdeel wordt van het lidmaatschap waarbij leden hier individueel van af kunnen zien; 
- u wordt geïnformeerd over de wijzigingen in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Tuchtreglement, inclusief de bijbehorende procedure.

Op de site zijn, na inloggen, hier de relevante stukken te vinden. Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen.

Wij zien u graag op 4 juni aanstaande.

Met sportieve groet,

Edgar Breed 
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht