ZAALHOCKEY EN EXTRA ALV

Beste leden,

Hoewel de weersverwachting voor volgende week 33 graden aangeeft, zijn wij al weer bezig met de voorbereidingen voor komende winter.
Recent hebben wij in de ALV het zaalhockeybeleidsplan besproken en vastgesteld. Het belangrijkste doel hierbij is om zaalhockey voor alle leden mogelijk en nog leuker te maken. Tijdens de afgelopen ALV is daarom besloten dat zaalhockey een vast onderdeel wordt van het lidmaatschap van AMHC waarbij ieder individueel lid het kan aangeven indien hij/zij niet de zaal in wil gaan.

Zaalhockey in Apeldoorn, overigens ook in veel andere gemeenten, wordt beperkt door het gebrek aan beschikbare zalen, zowel voor de trainingen als de competitie. Zo hebben wij afgelopen seizoen op 9 verschillende locaties getraind en werden ‘thuis’wedstrijden in Heerenveen gespeeld. Dit alles is natuurlijk volstrekt ongewenst en daarom probeert al lange tijd een club vrijwilligers een eigen, vaste zaal te realiseren. Dit lijkt nu te gaan lukken op de locatie FSG (oude Wegener locatie). Omdat wij hiervoor als vereniging een verplichting aan moeten gaan die meer dan €20.000 op jaarbasis is, vergt dit de goedkeuring van de ALV. Daarom hebben wij besloten om een extra ALV in te lasten die zal plaatsvinden op 16 juli aanstaande. Tijdens deze ALV zal het uitsluitend gaan over zaalhockey.

Bij de vaststelling van het beleidsplan zaalhockey en tijdens de laatste ALV hebben wij ook aangegeven dat de zaalhockeycontributie mogelijk verhoogd moet worden om de doelstellingen die wij hebben te kunnen realiseren en dat wij dit in een extra ALV aan de leden zouden kunnen voorleggen. Het voorstel hiertoe zal binnenkort op de site verschijnen.

Door ons als bestuur is ook aangekondigd dat wij in het kader van de nieuwe organisatie van de vereniging een bestuurslid ‘Zaalhockey’ willen toevoegen aan het bestuur. Wij zijn heel blij dat Eric Veen zich bereid heeft verklaard om zich kandidaat te stellen voor deze nieuwe functie in het bestuur. Ook hiervoor zullen wij tijdens de komende ALV jullie goedkeuring vragen.

Wij zijn er van overtuigd dat wij, door het actief invulling te geven aan het beleidsplan Zaalhockey, deze mooie vorm van hockey de aandacht geven die het verdient en hopen jullie te zien op 16 juli aanstaande.

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockeyclub

Clubnieuws Overzicht