Welkom (terug)!

Heerlijk genoten van de vakantie, thuis of verder weg? Dat er even lekker geen hockey was en al helemaal geen andere verplichtingen waren zoals school, werk of vrijwilligersactiviteiten voor de club? Wij als bestuur wel! Het was goed om de knop om te draaien en met hele andere dingen bezig te zijn.

Wij zitten nu weer boordevol energie waarmee wij gedurende het nieuwe seizoen invulling gaan geven aan al die doelstellingen die wij met jullie hebben afgesproken tijdens de ALV afgelopen juni (zie besloten deel website). 
De belangrijkste doelstelling is dat wij jullie allemaal gaan vragen bij te dragen aan  de uitwerking en realisatie van de plannen, die wij met z’n allen hebben afgesproken. Samen hebben wij zo veel talent en vaak onderschatten mensen zichzelf of anderen.
Samen doen, meenemen, eigenaarschap en support: dat zijn de 4 pijlers op basis van waarvan wij de vereniging willen besturen. Daar horen ook jullie mening, visie en inzicht bij. Deel die met ons!

Ken je als nieuw lid of ouder nog geen bestuurs- of commissieleden? Ga dan naar de coach of manager van jouw team, schrijf ons, spreek ons aan op de club of bel. Wij willen dat iedereen bijdraagt en een voorwaarde daarvoor is je veilig voelen. Daar mag je op rekenen. Doe je mee?
De vereniging zijn wij allemaal!

Kortom: wij gaan weer beginnen, hebben er zin in en heten jullie allemaal weer van harte welkom (terug)! Dat geldt uiteraard in het bijzonder voor onze nieuwe leden en hun ouders. Geniet met elkaar van de sport die ons bindt, het onderdeel zijn van een team en de mooiste vereniging van Nederland!

Tot snel, ergens langs de lijn of in ons clubhuis!

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
Email: voorzitter@apeldoornsemhc.nl 

Clubnieuws Overzicht