Arbitrage en wedstrijdsecretariaat

 Na een jaar waarin wij ons vooral met de financiën moesten bezig houden hebben wij eind vorige seizoen aangekondigd ons nu weer te willen concentreren op dat wat ons allen bindt: hockey! Daarbij zijn twee onderwerpen waarmee iedereen bij ons te maken heeft en het eigenlijk ook wel vanzelfsprekend vindt dat dit geregeld is: het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechters. Wij hebben hierover goed nieuws: er is een nieuwe commissie “Arbitrage en Wedstrijdsecretariaat”! Deze twee disciplines zijn vanzelfsprekend onlosmakelijk met elkaar verbonden en er is daarom één commissie van gemaakt.

Arbitrage
Op basis van de uitgangspunten voor Sportiviteit en Respect, “De 5 van AMHC”, zal deze commissie alles rond om arbitrage gaan organiseren met als doel dat iedereen een leuke, sportieve en uitdagende wedstrijd heeft. De spelers, de coaches en de toeschouwers. AMHC wil dit doen door veel enthousiaste en goede scheidsrechters te hebben die deze wedstrijden adequaat kunnen begeleiden. Fluiten is niet alleen noodzakelijk maar vooral ook leuk en leerzaam! De commissie zal zorgen voor het opleiden, begeleiden en indelen bij wedstrijden van scheidsrechters op het juiste niveau. En dat laatste zullen zij zo lang mogelijk van tevoren kenbaar maken.

Uiteraard zijn zij ook verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken die wij hierover al gemaakt hebben en nog gaan maken. Zorg dus dat je op komt dagen als je moet fluiten. De afgelopen jaren werden, bij het niet op komen dagen, geen boetes uitgedeeld. Vanaf dit seizoen zullen zij dat wel weer doen, uiteraard conform hetgeen daarover al lang geleden in de ALV is besloten. Niet omdat wij dit leuk vinden of het goed zou zijn voor de kas van de club, maar omdat er gewoon teveel mensen niet kwamen opdagen. Je fluitbeurt niet doen betekent dat je 2 teams in de steek laat. Je zou zelf toch ook niet willen dat dit jou overkomt? Binnen de commissie zijn voor arbitrage verantwoordelijk: Hans van ’t Hul en Marieke Stam. Hans zal de indelingen verzorgen en Marieke de opleiding en begeleiding.

Hans Gerritsen is meer dan 10 jaar betrokken geweest bij de opleiding, begeleiding en indeling van scheidsrechters. Hij is daarvoor, meer dan terecht, al enkele jaren geleden benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Hij heeft aangegeven dat het een mooi moment is om het stokje over te dragen. De afgelopen tijd heeft hij mede vorm gegeven aan de nieuwe opzet van de commissie. Wij willen Hans enorm bedanken voor al zijn inspanningen voor de club, in het bijzonder op het gebied van de arbitrage!

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is het zenuwcentrum van onze club, zonder secretariaat geen wedstrijd. Het lijkt allemaal eenvoudig: je deelt de wedstrijden in en dan ben je klaar. Tot het moment dat er iets misgaat: het gaat vriezen, code oranje, de tegenstander is niet in staat een team op de been te brengen of er zijn eindexamens….. Allemaal redenen voor mensen om het wedstrijdsecretariaat te benaderen, vaak op het laatste moment. Het wedstrijdsecretariaat probeert altijd zo flexibel mogelijk te zijn, maar met de enorme hoeveelheid wedstrijden en de druk op de velden is dat niet eenvoudig.

Wel eens aan Margo Jorna gevraagd wat er bij komt kijken? Doe het eens, je zult verbaasd zijn! Margo was in het seizoen ’17-’18 vrijwilliger van het jaar. Ook is zij al meer dan 10 jaar hiervoor verantwoordelijk en doet ontzettend veel werk, meestal achter de schermen. Een hele harde werker die van ons allemaal een groot dankjewel verdiend. Zeg het gewoon eens, als je haar tegenkomt! Margo doet het wedstrijdsecretariaat voor de senioren en jeugd. Voor de jongste jeugd is Roos Vrijlandt verantwoordelijk voor wedstrijdsecretariaat. Zij deed dit al wat langer, maar is nu ook onderdeel van de commissie.

De commissie Arbitrage en Wedstrijdsecretariaat wordt voorgezeten door Robert Hukshorn en valt onder het bestuurslid Sportzaken Thomas Nobels. Tijdens de ALV op 5 november aanstaande zal Robert de plannen nog eens toelichten. Komende week zal de commissie in de Mixer al meer details geven. Wij wensen de commissie veel succes en zijn er van overtuigd dat zij het, met en voor ons allemaal, nog makkelijker en vooral leuker gaan maken!

Wij kunnen ook alvast aankondigen dat wij binnenkort gastheren en gastvrouwen zullen hebben op wedstrijddagen. Zij gaan helpen alles in goede banen leiden en onze gasten weer ouderwets welkom laten voelen op de Mooiste Club van Nederland. Dit als vervanging van de wedstrijdtafel. De komende weken zullen wij jullie daarover nader informeren.

In de eerste Mixer van dit seizoen schreef ik: ”Samen hebben wij zo veel talent en vaak onderschatten mensen zichzelf of anderen. Samen doen, meenemen, eigenaarschap en support: dat zijn de 4 pijlers op basis van waarvan wij de vereniging willen besturen.” Hoe mooi is het dan om te zien dat er weer nieuwe vrijwilligers zijn opgestaan die graag iets voor en met elkaar doen? Het bestuur is er heel erg blij mee!

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
Email: voorzitter@apeldoornsemhc.nl 

Clubnieuws Overzicht