De 5 van AMHC

  1. Iedereen is welkom op AMHC
  2. Plezier in hockey is ons doel
  3. We laten iedereen z'n spel spelen
  4. Aanmoedigen doen we positief
  5. We spreken elkaar aan op onsportief gedrag

De vereniging, dat zijn we allemaal. Bij AMHC Apeldoorn dragen we dat uit via 'de 5 van AMHC'. Vijf regels die bij ons hoog in het vaandel staan.

1. Iedereen is welkom op AMHC
Ongeacht etniciteit, geloof en geaardheid: iedereen is van harte welkom op AMHC. We zijn blij met de onderlinge verschillen want daardoor kan het team en de sport bestaan! Het motto van AMHC is: ‘De vereniging zijn we allemaal’. Hiermee spreken we met elkaar af dat iedereen meewerkt aan het creëren van een veilige omgeving en het geven van het goede voorbeeld. We nodigen iedereen uit om op basis van gelijkwaardigheid, samen plezier aan de hockeysport te beleven. Daarbij gaan we ervan uit dat iedereen zich gedraagt zoals een gast zich hoort te gedragen.

2. Plezier in hockey is ons doel
Hockey is een spel en een sport. Het doel van een spel is samen plezier hebben. Plezier in het spelletje en plezier in de omgang met elkaar. We spelen dit spel met het team door van de regels te winnen en voor de eer van de club. Hiertoe zetten we onze kennis en vaardigheden in. Waar een winnaar is, is ook een verliezer. Daarom spreken we af dat we sportief- en respectvol met elkaar omgaan.

3. We laten iedereen hun spel spelen
AMHC maakt hockey voor ieder lid mogelijk. Sporten is gezond. Het heeft in lichamelijk, sociaal-emotioneel en cognitief opzicht een positieve uitwerking. Er wordt geleerd over de regels van het spel, over hoe samen te werken, hoe met blijdschap en teleurstellingen kan worden omgegaan of hoe te luisteren en verantwoordelijkheid te nemen. Supporters en ouders zijn daarom meer dan welkom. Wat nog wel eens vergeten wordt, is dat het eigenlijke spel aan de spelers, de coach, trainer(s) en scheidsrechters toebehoort. Dit betekent dat te fanatiek en/of negatief gedrag van supporters en ouders langs de lijn niet wordt getolereerd.

4. Aanmoedigen doen we positief
AMHC wil dat iedereen plezier aan hockey beleeft. We moedigen elkaar positief aan omdat we daarin plezier en steun ervaren. We stimuleren en motiveren spelers om nog vaker te doen wat al goed gaat zodat vanzelf nieuwe uitdagingen worden opgepakt. Het is prettig wanneer spelers zèlf kunnen ervaren waar ze goed en minder goed in zijn, en dat ze weten dat dat helemaal oké is. Oordelen laten we daarom thuis. Emoties mogen er zeker zijn, want die horen er nu eenmaal bij en emoties maken het spelletje juist zo leuk. Het is echter ieders verantwoordelijkheid om emoties beheersbaar te houden.

5. We spreken elkaar aan op onsportief gedrag
Op AMHC zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor een prettige sfeer en een sportief en respectvol sportklimaat. Onsportief gedrag tolereren we niet en we spreken elkaar daarop op een vriendelijke en duidelijke manier aan, bij voorkeur een-op-een en kort na het incident. Elkaar aanspreken vereist echter een veilige omgeving. Een omgeving waarin van fouten mag worden geleerd. We zorgen er met z’n allen voor dat dat ook mogelijk is en blijft. Plezier in hockey is daarbij het uitgangspunt.

 

 

 

 

Sportiviteit & Respect Overzicht