Algemene Ledenvergadering 5 november 2019

Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 5 november 2019. De ALV zal plaatsvinden in ons clubhuis “De Wildbaan”. De vergadering begint om 20.15 uur. Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom.

Deze ALV heeft als belangrijkste onderwerp de jaarcijfers van het afgelopen jaar. Deze dienen conform de Statuten voor 31 december van elk jaar vastgesteld te worden. Daarnaast zullen wij ook een overzicht geven van de actuele financiële status.
Graag willen wij u tijdens deze ALV ook informeren over de nieuwe zaalhockeyhal en de overeenkomst die daarvoor is aangegaan.
Tot slot willen wij met u nadenken over de opzet van de ALV’s zoals die nu “traditioneel” gepland worden.

Op de site zijn, na inloggen, hier de relevante stukken te vinden. Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen. 
Uw bijdrage, mening en ideeën zijn belangrijk voor ons en wij zien u dan ook graag op 5 november aanstaande.

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht