Algemene Ledenvergadering 11 januari 2020


Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zaterdag 11 januari 2020. De ALV zal plaats vinden in ons clubhuis “De Wildbaan”. De vergadering begint om 15.15 uur. Vanaf 14.45 uur bent u van harte welkom.

Deze ALV heeft als belangrijkste onderwerpen het vaststellen van de jaarcijfers van het afgelopen jaar, het verslag daarover van de Kascommissie en het verlenen van decharge aan het bestuur. Conform de Statuten dienen de cijfers voor 31 december van het jaar vastgesteld worden. Tijdens de ALV van 5 november jl. zijn de cijfers uitvoerig besproken. Helaas was toen de Kascommissie niet aanwezig. Tijdens de aanstaande ALV zullen zij hun verslag uitbrengen. Daarna kan de ALV alsnog besluiten over het verlenen van decharge.

Op de site zijn, na inloggen, hier de relevante stukken te vinden. Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen. Uw bijdrage, mening en ideeën zijn belangrijk voor ons en wij zien u dan ook graag op 11 januari aanstaande. Aansluitend vindt om 16 uur de Nieuwjaarsreceptie en de huldiging van de Winterkampioenen plaats. Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen begroeten. 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht