Terugblik op 2019

Vrienden van de Apeldoornse Mixed Hockey Club,

Wow, wat een jaar was 2019! Tijd voor een korte terugblik, hoewel “kort” bijna onmogelijk is. Want wat is er ontzettend veel gebeurd.
Laat ik mij beperken tot  het noemen van enkele hoogtepunten per portefeuille.

Heldere communicatie is enorm belangrijk, maar geen eenvoudige taak met zo veel betrokkenen. Onze secretaris, Janneke Nidam, heeft met haar teams de communicatie op verschillende niveaus verder verbeterd. Bovendien gaat er de komende maanden, samen met jullie, gewerkt worden aan het geheel vernieuwen van de website. Over het plan van aanpak daartoe hebben wij als bestuur deze week besloten.

Het kan niemand ontgaan zijn dat er op het gebied van financiën heel veel is gebeurd. Eindelijk hebben wij grip en zijn de jaarcijfers van drie (!!!) seizoenen binnen 8 maanden vastgesteld. Bovendien is het debiteurensaldo fors teruggelopen en is de Sponsorcommissie volop bezig met nieuwe sponsoren. Een ongekende prestatie van Penningmeester Carel Limburg en zijn teams. 

Dat de accommodatie en in het bijzonder de bar een grote verantwoordelijkheid met veel werk is, weet bestuurslid Verenigingszaken Anne-Marie Nijman als geen ander. Zij heeft veel nieuwe mensen weten aan te trekken, de “gaten gedicht”, nieuwe afspraken met leveranciers gemaakt die tot forse inkoopvoordelen hebben geleid en uiteraard voor heerlijke nieuwe koffie gezorgd. 

Over zaalhockey hoef ik niet veel meer te zeggen. We zitten midden in het seizoen en het enthousiasme dat ontstaan is met het ingebruiknemen van een eigen zaal is aanstekelijk en heerlijk om te ervaren. Eric Veen, bestuurslid Zaalhockey, en zijn team hebben hier iets neergezet dat tot nu toe alle verwachtingen overtroffen heeft. Niet vreemd dat veel clubs enorm jaloers zijn op ons!

In juni hebben wij aangekondigd dit seizoen vooral aandacht te willen geven aan het “product hockey”. Dat is immers waar het bij ons om gaat. Doordat veel aandacht naar financiën en de organisatie van de vereniging moest gaan, heeft onze kernactiviteit te weinig aandacht gehad. Ons Bestuurslid Sportzaken, Thomas Nobels, heeft met alle commissies veel werk verzet. Het meest zichtbare resultaat daarvan is de nieuwe commissie Arbitrage en Wedstrijdsecretariaat. En niet onbelangrijk: de sportieve prestaties van onze teams, breedte en prestatie, blijven zich heel goed ontwikkelen, zowel op het veld als in de zaal. Hulde ook aan onze professionals en alle trainers, coaches en teammanagers!

Het blok “veiligheid” en Sportiviteit en Respect heeft, terecht, veel aandacht gekregen. Denk aan de “5 van AHMC” en het feit dat wij de eerste club in de regio waren die  de “Blauwe kaart” ingevoerd heeft. Wij zullen hier aandacht aan blijven besteden.

En, last but not least: Vrijwilligerszaken onder leiding van Inge Hofland. Deze nieuwe portefeuille werd een jaar geleden gecreëerd. Even het geheugen opfrissen: wij hadden destijds slechts ca. 45 vrijwilligers (excl. trainers, coaches en teammanagers). In de nieuwe organisatiestructuur, die is ontwikkeld door Robert Lodiers, bleek dat wij naar ca. 150 vrijwilligers moesten groeien om al het werk op onze club behapbaar te houden voor iedereen. Een schier onmogelijke opgave…. Wij hadden hiervoor dit hele seizoen uitgetrokken, maar door het geweldige werk van de Vrijwilligerscommissie kunnen wij met trots zeggen dat wij inmiddels boven de 130 vrijwilligers zitten. Samen met alle trainers, coaches en teammanagers is het aantal vrijwilligers opgelopen naar bijna 300!

Zeker in deze tijd van het jaar past ook zelfreflectie. Wij realiseren ons dat er ook nog steeds zaken zijn die niet goed gaan. En die willen wij, samen met jullie, natuurlijk graag aanpakken. Blijf met ons in gesprek, wij hebben jullie input en hulp nodig om hiervoor structurele oplossingen te zoeken.

De bovenstaande terugblik maakt ons als bestuur enorm trots en dankbaar. Natuurlijk:  “de vereniging zijn wij allemaal”.
Zoiets
kunnen wij wel roepen, maar het moet ook gebeuren. De enorme inzet van jullie allemaal heeft er toe geleid dat wij grote stappen hebben kunnen maken. Dank jullie wel! Het is voor ons als bestuur een groot genoegen om met zoveel getalenteerde en enthousiaste mensen te mogen werken!
Dat zeg ik ook graag richting mijn collega’s in het bestuur. Dank voor de samenwerking, jullie inspiratie en enorme inzet in de afgelopen 12 maanden!

Namens het hele bestuur wens ik jullie allemaal een mooie en gezellige Kerst, met tijd voor diegene die je dierbaar zijn. Laten wij ook nu weer aandacht blijven geven aan die leden die het, juist in deze tijd, niet gemakkelijk hebben. Zij verdienen dat!
Voor 2020 wensen wij jullie een goede gezondheid, geluk, succes en heel veel hockeyplezier!

Graag zien wij jullie allen op 11 januari aanstaande tijdens de ALV en nieuwjaarsreceptie, waarbij ook de winterkampioenen gehuldigd zullen worden! 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
Email: voorzitter@apeldoornsemhc.nl 

Clubnieuws Overzicht