Afgelopen zaterdag: ALV, Nieuwjaarsreceptie, huldiging kampioenen en nieuwe hoofdsponsor: Rabobank!

Beste allemaal!

Afgelopen zaterdag was een productieve dag voor AMHC. Waarom?
Allereerst hadden wij een Algemene Leden Vergadering. Dit was wellicht de kortste in de geschiedenis van onze club: slechts 15 minuten waren nodig. 
Daar is dan ook een goede verklaring voor: de cijfers over het seizoen 2018/2019 konden in de ALV van november 2019 niet worden vastgesteld, hoewel ze toen uitvoerig zijn besproken, omdat het verslag van de Kascommissie nog ontbrak. Daardoor was het ook niet mogelijk om decharge te verlenen aan het bestuur. Dat alles is nu geformaliseerd. 

“Business as usual” zou je zeggen, maar dat doet onrecht aan het enorme werk dat de Penningmeester en zijn Team Finance verricht hebben. Ik heb het al eerder gememoreerd: er zijn binnen 12 maanden cijfers van 3 (!) jaren geadministreerd, gerapporteerd en door de ALV vastgesteld. En bovendien, daaraan refereerde de Kascommissie terecht, is het debiteurensaldo enorm teruggebracht en zijn er degelijke processen ingevoerd. Dat de Kascommissie dit keer zeer lovend was, is dan ook te zien als een enorm compliment aan het Team Finance en de ALV was het daar zeer mee eens.

De termijn van Thomas Nobels, bestuurslid Sportzaken, zit er deze maand formeel op. Hij heeft aangegeven niet voor een 2e termijn te willen gaan, mede gezien zijn zakelijke ambities. Wij hebben Wieger Droogh bereid gevonden hem op te volgen. Gezien zijn grote kennis van de hockeysport en betrokkenheid binnen de vereniging zijn wij daarover zeer verheugd. Thomas zal hem de komende maanden inwerken en wij zullen tijdens de ALV van 2 juni aanstaande de officiële goedkeuring voor de kandidatuur van Wieger vragen.

Aansluitend aan de ALV werd onze traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden, met wederom een grote opkomst. Zeker ook omdat wij de winterkampioenen hebben gehuldigd.

Wij begonnen de receptie natuurlijk met aandacht voor Ria de Baan – Geerdink die begin dit jaar is overleden. Wat een staat van dienst heeft zij op onze club opgebouwd. Daarvoor past alleen maar een diepe buiging. AMHC is haar veel dank verschuldigd voor de ruim 50 jaar betrokkenheid!

Wij mochten 9 teams huldigen die voor de winterstop een afgeronde competitie hadden. Ook nu weer teams uit de breedte- en de prestatielijnen en opvallend veel jonge teams. Dat biedt hoop voor de toekomst. De kampioenstaart ging er goed in! 

Tijdens de receptie hebben wij ook de overeenkomst met onze nieuwe hoofdsponsor Rabobank ondertekend. Meer daarover elders in de Mixer. Deze samenwerking gaat over meer dan geld alleen. Zo biedt Rabobank ons ook verenigingsondersteuning en daar zullen wij intensief gebruik van gaan maken. Trots dat wij met een hen deze overeenkomst mogen aangaan en een prachtige prestatie van de Sponsor Commissie, samen met enkele andere betrokkenen.

Als laatste konden wij eindelijk Danique Vianen de Ger Bottinga trofee uitreiken. Zij had die al in juni 2019 gekregen, maar kon toen niet aanwezig zijn. Niet meer dan terecht dat zij deze trofee ten overstaan van een vol clubhuis en onder luid applaus alsnog overhandigd kreeg! Een mooi voorbeeld van een jeugdlid dat zich al langere tijd enorm inzet voor onze jeugd! Nogmaals gefeliciteerd Danique!

Namens het hele bestuur iedereen nogmaals een heel mooi 2020 gewenst met veel hockeyplezier! 

Met sportieve groet,
Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht