Rabobank Apeldoorn e.o. nieuwe hoofdsponsor AMHC Apeldoorn

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen zaterdag hebben Rabobank Apeldoorn en omstreken en AMHC een nieuwe sponsorovereenkomst ondertekend. Rabobank is daarmee de nieuwe hoofdsponsor van onze vereniging! Naast geldelijke ondersteuning ontvangt AMHC ook begeleiding vanuit het programma Verenigingsondersteuning van de Rabobank. De sponsorovereenkomst heeft een looptijd van minimaal drie jaar.

AMHC is erg blij met de verlenging van het sponsorcontract, bij monde van voorzitter Edgar Breed: “AMHC en Rabobank Apeldoorn en omstreken hebben al lang een relatie. Deze overeenkomst versterkt en verbreedt deze relatie. Sponsoring gaat over uitruil van waarden. Rabobank vult dat op een uitstekende wijze in en biedt verenigingen een uniek programma voor de ondersteuning van verenigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit partnership ons als vereniging enorm helpt: zowel financieel als via het versterken onze organisatie. Daarom nodigde ik bij de ondertekening de Rabobank daarom uit om ons uit te dagen, kritisch te zijn en ons mede op die manier te helpen om onze ambities als vereniging waar te maken!”

Feike Lemstra, directeur Bedrijven bij Rabobank Apeldoorn en omgeving is eveneens blij met de verlenging van het sponsorcontract. ”Sport zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en zorgt voor verbinding in de samenleving.” Rabobank zal als hoofdsponsor de komende jaren te zien zijn op de wedstrijdshirts. Ook neemt AMHC de komende twee jaar deel aan het programma Verenigingsondersteuning van Rabobank. “Wij bieden vooral begeleiding op bestuurlijk, duurzaamheid, gezondheid of maatschappelijk vlak. Clubs worden zo geholpen meer zelfredzaam en toekomstbestendiger te worden. Daarnaast is Rabobank landelijk partner van de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond). Met het verlengen van het sponsorcontract leveren we ook op lokaal niveau een bijdrage aan de hockeysport”, aldus Lemstra.

Clubnieuws Overzicht