Dankzij JULLIE wordt De Mooiste Club van Nederland Elke Dag een beetje Mooier!


Beste (ouders van) leden,

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat het aantal vrijwilligers dit seizoen heel hard gegroeid is en dat is geen toeval. Het is voor ons als bestuur een van de belangrijkste doelstellingen van dit seizoen. De club kent inmiddels zo’n 300 vrijwilligers.
Daarvan houden ca. 130 mensen zich niet direct met een team bezig als trainer, coach of manager, maar juist met alle andere zaken die moeten gebeuren om de club draaiende te houden. Dat aantal is in 1 jaar tijd enorm gegroeid. Vorig jaar stond de teller nog op ca. 45 vrijwilligers. Deze groei is geweldig nieuws waar wij enorm trots op zijn!

Vrijwilligerswerk is volstrekt normaal op de club waarvan je lid bent of jouw kinderen lid zijn. Veel belangrijker nog is dat het ontzettend leuk is!
Wij realiseren ons als geen ander (wij zijn immers ook vrijwilligers) dat “het leuk maken” de grootste opdracht is die wij hebben. Wij zijn er van overtuigd dat wij het voor iedereen mogelijk kunnen maken om bij te dragen, van 1 uur per jaar tot 40 uur per week. Wij proberen dat te doen door het behapbaar te maken en maatwerk te leveren en het onderlinge plezier dat een groep mensen/commissie heeft te bevorderen, onafhankelijk van de taken die zij voor de club uitvoeren. Wij weten dat veel commissies dat hebben en dat geldt zeker ook voor het bestuur. In bijna alle gevallen zijn dat mensen die elkaar niet (goed) kenden en nu samenwerken. Daaruit vloeien vele vriendschappen voort. Dat is waar verenigen over gaat!

Wij realiseren ons ook dat de snelle groei wat groeipijnen oplevert. Dat is onvermijdelijk maar dat wil niet zeggen dat daaraan niks te doen is. Daarom hebben Inge Hofland, bestuurslid Vrijwilligerszaken en verantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging en ondergetekende afgelopen weekend met elk bestuurslid afzonderlijk een gesprek gehad en geïnventariseerd wat in zijn/haar portefeuille goed gaat, maar juist ook wat niet goed gaat. Of waar wij verwachten dat er binnenkort veranderingen zullen optreden. Deze sessies zijn uiterst nuttig en bevestigen onze indruk: steeds meer mensen willen bijdragen! En ook dat AMHC altijd mensen kan gebruiken. Niet alleen omdat het normaal is. Vooral ook omdat het voor jou leuk is!

De energie die alle vrijwilligers elkaar, de vereniging en ons als bestuur geven maken de mooiste club van Nederland elke dag weer een beetje mooier! Doe jij ook mee? Meld je aan. Dat kan door een mail te sturen naar vrijwilligers@apeldoornsemhc.nl of een bestuurslid aan te spreken. Loop je nog niet zo lang op de club rond? Geen probleem. Je bent meer dan welkom!

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
Email: voorzitter@apeldoornsemhc.nl 

Clubnieuws Overzicht