Puzzelen met Peter Prins

Deze week heeft Peter weer een aantal superleuke puzzels gemaakt. Onder dit bericht vind je de printversie van de puzzels en de oplossing van vorige week!

Sticks en Ballen 1 (○○, 2 Ballen, uitdagend)

Boven, naast of onder elk paar sticks gaan we één bal leggen. 1 Bal ligt dus direct aansluitend, ten Noorden, Oosten, Zuiden of Westen bij elk paar sticks. Elk paar sticks heeft dus zijn eigen bal, die er direct naast ligt. De ballen van diverse sticks mogen elkaar echter onderling niet raken, ook niet diagonaal. De cijfers naast elke rij en kolom zijn precies het aantal ballen wat je in die rij en kolom moet plaatsen (aansluitend altijd aan een paar sticks). Een bal mag dus alleen direct naast een paar sticks geplaatst worden, en ballen laten elkaar helemaal vrij, ook diagonaal. Let er dat in je oplossing op het totaal aantal ballen per rij en per kolom precies overeenkomt met de cijfers met rij/kolom, zo niet: dan moet je je ballen anders neerleggen.

Passlijnen 1 (○, 1 Bal, eenvoudig)

De coach heeft een negental spelmomenten, de vierkanten hieronder, geanalyseerd. Elk rondje is een speler. Het cijfer is het aantal passes dat van en naar een speler is gegaan. De richting van de pass doet er niet toe. Passes zijn alleen strikt horizontaal of vertikaal gegaan. Passes hebben elkaar nooit gekruisd. En het aantal passes tussen twee spelers is 0, 1 of 2. In elk spelmoment zijn alle spelers verbonden, er komen dus geen eilandjes van spelers voor, die niet met de andere spelers door passes verbonden zijn. Kun jij met 0, 1 of 2 lijnen tussen de rondjes aangeven hoe de passes gegaan zijn. En denk eraan, alleen breedte en diepte passes zijn toegestaan, nooit schuin!


Twee heren op het terras* (○○○, 3 Ballen, moeilijk)

Op het terras van AMHC zitten twee heren, 1 in een donkergroene trui en 1 in een bordeauxrode, te genieten van het uitzicht. Verdraaid, dat lijken Dennis en Edgar wel, beide voorzitters van de mooiste hockeyclubs van Apeldoorn? Ze zijn verwikkeld in een schijnbaar geanimeerd gesprek. Je vraagt je dan toch willekeurig af, waar deze twee heren het samen over zouden kunnen hebben? Of bordeauxrood / groen een mooie combinatie is voor een hockey outfit? Of zouden ze het misschien hebben over leuke namen voor een hockey club?
Je weet het niet! Maar wacht, ik zie het nu, ze zitten gebogen over weer zo’n fijn puzzeltje van Peter. Maar het lijkt of ze wel wat hulp kunnen gebruiken! Kan jij ze helpen?
Vervang alle letters in onderstaande som door één cijfer. Elke letter hoort bij één cijfer van 0-9, elk cijfer wordt maar door één letter gebruikt en dezelfde letters op verschillende plekken zijn natuurlijk gekoppeld aan één en hetzelfde cijfer, en clubnamen/getallen beginnen, zoals gebruikelijk, niet met een 0. Vind dus bij elke letter A..Y het daarbij behorende cijfer, zodanig dat de som ook rekenkundig klopt!

* Zoals altijd, het voorval en de namen van personen en hockeyclubs zijn uiteraard geheel en al gefingeerd, eventuele gelijkenissen zijn puur toeval ;)).Stick of Bal 1 (○○, 2 Ballen, uitdagend)

In elk vakje moet of een stick of een bal. Zorg ervoor dat in elke kolom en in elke rij precies 6 sticks en 6 ballen gezet worden. Daarbij mogen er niet meer dan 2 sticks of 2 ballen horizontaal naast elkaar staan of vertikaal boven elkaar staan. 

Als je dus 2 sticks naast elkaar ziet staan, moet er een bal naast. En als er twee ballen boven elkaar staan moet daarboven en daaronder een stick geplaatst worden. Als er twee sticks staan met één leeg vakje ertussen, moet daar dus een bal geplaatst worden, anders zouden er 3 sticks achter elkaar in een rij of kolom staan.


Downloads:

Clubnieuws Overzicht