Belangrijke informatie over jeugdtrainingen vanaf maandag 4 mei

Maandag 4 mei beginnen de trainingen voor de jeugd weer! Het trainingsschema hiervoor is inmiddels vastgesteld. Zoals je zult begrijpen, gaat alles zo meteen anders dan we gewend waren. We vragen je daarom dit bericht goed door te lezen. Net als alle relevante informatie op de Coronapagina's op de website, die via de button bovenaan op de homepage zijn te vinden.

Voor ieder team is één training per week ingepland. Dit hebben we gedaan, omdat we letterlijk en figuurlijk meer ruimte moeten nemen voor alle trainingen: voor A-, B- en C-teams geldt dat er maar één team (maximaal 18 spelers) per veld mag trainen. En tussen de trainingen door hebben we ruimte nodig om alles logistiek in goede banen te leiden. Wel hebben we bij de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met al bestaande trainingstijden. De keeperstrainingen staan gepland op donderdag. Keepers worden hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Eén ding is aanstaande maandag 4 mei belangrijk: in verband met Dodenherdenking, liggen de trainingen die avond van 19:55u tot 20:05u stil. Daarnaast zullen de trainingen op dinsdag 5 mei gewoon doorgaan.

Strikt naleven regels, protocollen en richtlijnen
Bij het opstellen van het trainingsschema en de regels die hier omheen zullen gelden, hebben we ons gebaseerd op de protocollen die de KNHB en NOC*NSF hebben opgesteld. In Apeldoorn hebben we de gelukkige omstandigheid dat de gemeente geen aanvullende eisen heeft gesteld. Tegelijkertijd is het wel zo dat het naleven van alle regels verplicht is. De gemeente heeft ook al aangekondigd dat controles zullen plaatsvinden. Voor ouders en spelers die zich niet houden aan de afspraken, zullen bovendien consequenties volgen vanuit de vereniging. Houd een speler zich niet aan de afspraken, betekent dit dat AMHC zal besluiten dat het gehele team niet meer zal trainen. Daarnaast kan de gemeente uiteindelijk besluiten dat er tot nader order in het geheel geen trainingen meer bij AMHC Apeldoorn plaats kunnen vinden.

Meer informatie
Op de speciale Corona pagina's staat meer informatie over de gang van zaken rond zijn of haar training. Daarin is ook informatie opgenomen over de routing: op het complex zullen we de gang naar en van het trainingsveld zoveel mogelijk gescheiden laten plaatsvinden. Goed om te weten: het gehele clubhuis, inclusief de kleedkamers en toiletten, zal gesloten blijven.

Teams moeten zelf voor regelouders zorgen
Op ieder moment is er iemand aanwezig die optreedt als ‘coronacoördinator’. Deze persoon, herkenbaar aan een hesje, houdt het hoofdtoezicht en treedt op als het aanspreekpunt op de club. Daarnaast – en dit is belangrijk – moeten er per team twee ‘regelouders’ (bij Benjamins, Funkids, F- en E-jeugd: één regelouder per team) aanwezig zijn bij een training, om te ondersteunen met de coördinatie. Zonder regelouders wordt er niet getraind. De managers van de teams hebben hierover zondag informatie ontvangen. Dit is ook terug te lezen op de pagina over regelouders.

Samen pakken we de draad weer op
Het zal vanaf maandag voor iedereen wennen zijn. De afgelopen periode is door onze hockeyprofessionals, overige staf en vrijwilligers hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te regelen en in te richten. Het zal voor iedereen wennen zijn, ook omdat van ouders hier en daar wat extra’s wordt gevraagd. Tegelijkertijd is het bestuur ervan overtuigd dat we op deze manier samen weer goed de draad oppakken. Het is geweldig dat de jeugd – na weken dat niet te hebben gekund – vanaf maandag weer op het veld kan staan!

Veel plezier!
Bestuur Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht