Lidmaatschap

Er kan de komende weken gelukkig weer getraind worden, maar het hockeyseizoen 2019-2020 eindigt op een uitermate bijzondere manier. Ondanks de huidige omstandigheden, zijn wij al druk bezig met de voorbereiding van het volgende seizoen. Wij gaan er van uit dat we jou (en jouw gezinsleden) volgend jaar opnieuw vaak mogen verwelkomen bij de mooiste club van Nederland! 
Omdat voor ons als AMHC Apeldoorn lange tijd onduidelijk was hóe het seizoen zou eindigen, hebben we besloten om de uiterste opzegdatum voor komend seizoen te verschuiven naar 1 juni. Ben je lid en blijf je lid? Dan hoef je niets te doen: je wordt dan automatisch ingeschreven voor het hockeyseizoen 2020-2021.

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, dan zetten we een en ander nog even voor je op een rij:
- De uiterste datum voor opzeggingen is zondag 31 mei. We horen dit echter graag zo snel mogelijk, omdat inmiddels ook wordt gewerkt aan de teamgroottes en -samenstellingen voor volgend seizoen.
- Alleen schriftelijke opzeggingen (per post of per e-mail) worden door de ledenadministratie in behandeling genomen. Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging, bewaar deze goed. Opzeggingen zijn namelijk alleen geldig in combinatie met een onvangstbevestiging.
- Tussen 1 juni en 1 augustus kan alleen (kosteloos) worden opgezegd met een valide reden ter beoordeling van het bestuur. Je verzoek daartoe kun je insturen naar de ledenadministratie. 
- Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor de periode van één verenigingsjaar en geldt voor dat jaar een volledige contributieplicht.

Mocht je je opzegging al hebben doorgegeven en een ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan hoef je niets te doen. Jouw opzegging wordt dan aan het eind van dit seizoen verwerkt.

Opzeggen onder voorbehoud
In een aantal specifieke gevallen van overmacht is opzeggen onder voorbehoud mogelijk:
- mogelijke verhuizing;
- mogelijke studie elders; 
- langdurige blessure, waarbij niet duidelijk is of er weer gehockeyd kan worden;
- bijzondere familieomstandigheden;

Dit kan alleen (met opgaaf van redenen) in overleg met de ledenadministratie. De ledenadministratie maakt de afweging of het verzoek wordt ingewilligd. Zo ja, dan ontvang je daarvan een bevestiging. 
Je hebt vervolgens tot 1 augustus 2020 om op te zeggen. Zonder bericht van jouw kant wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is er contributieverplichting voor een volledig verenigingsjaar.
Een opzegging onder voorbehoud wordt altijd afgestemd met de betreffende coördinator en kan gevolgen hebben voor de teamindeling.

Ten slotte, wij realiseren ons dat de Corona-crisis veel onzekerheden met zich meebrengt. Mocht je voor dit of komend seizoen tegen persoonlijke (financiële) omstandigheden oplopen die het lidmaatschap misschien bemoeilijken, neem dan vooral contact met ons op. De vereniging zijn wij allemaal en wij zoeken graag samen naar een passende oplossing om jou en/of je gezinsleden ook komend seizoen te laten hockeyen.

Voor alle andere situaties die zich voordoen of waar je over wilt overleggen, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.  

Met vriendelijke groet,

Annette Juijn, Diana Juijn 
Ledenadministratie AMHC 
ledenadministratie@apeldoornsemhc.nl  

 

Clubnieuws Overzicht