Informatie teamindeling AMHC 2020-2021

Net als veel andere zaken verloopt de totstandkoming van de teamindeling anders dan van tevoren gepland. Belangrijk: geef in reactie op de mail die je vandaag, zondag 31 mei ontvangt, uiterlijk donderdag 4 juni bij de coördinator van je komende jaar door of je volgend jaar breedte of lijn wil spelen! De bekendmaking van de nieuwe jeugdteams voor seizoen 2020-2021 blijft staan op zondag 14 juni. We lichten de procedure graag toe.

We hielden even rekening met mogelijk uitstel van de deadline van de KNHB voor de teamindelingen voor volgend seizoen, maar dat is niet het geval. Dat betekent voor AMHC dat we definitief hebben moeten besluiten om geen tweede ronde Meetmomenten in te plannen. Ondanks dat, is het afgelopen seizoen voldoende input verzameld om een goede teamindeling voor het seizoen 2020-2021 te maken.

Ga ik voor breedte of ga ik voor lijn?
De teamindeling komt tot stand op basis van diverse input, met als doel iedere speler in een team te laten spelen dat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als spelplezier. Voor de A, B, C en D-teams kunnen spelers zelf aangeven of ze voor een breedte- of voor een lijnteam willen gaan komend jaar.

Kies je een lijnteam, dan is de vraag aan jou om daarvoor een motivatie te sturen (ook als je nu al in een lijnteam zit). Daarnaast is het belangrijk dat je op vrijdag 21 augustus beschikbaar bent voor de start van de lijntrainingen. Beschikbaarheid is een harde eis voor deelname aan een lijnteam in de B of C. Voor de D is het een factor die we meenemen in de selectie, maar is het minder bepalend. Mocht dat nou niet zo zijn, geef dat dan ook aan. Iemand van de staf neemt dan contact met je op.

Kies je voor een breedteteam, dan hoef je dat op zich niet te melden. Maar je mag – als je dat wilt – wél aangeven met welk vriendje of vriendinnetje je in het team zou willen komen. Ook kun je aangeven of juist wel of juist niet bij (de andere spelers uit jouw jaar uit) het huidige team wil blijven.

Bekendmaking teamindeling zondag 14 juni
Zondag 14 juni om 18.00u gaan de teamindelingen live op onze website. Die ochtend vinden er per team met de huidige coaches Zoomsessies plaats waarin coaches kunnen reageren op de indeling voor seizoen 2020-2021. Doel hiervan is dat kan worden gekeken of alle spelers een goed zijn ingedeeld voor komend seizoen. Coaches ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Hoe komt de teamindeling tot stand?
Ieder jaar komt de teamindeling voor het vólgend seizoen tot stand op basis van diverse input, met als doel iedere speler in een team te laten spelen dat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als spelplezier.

Input over de ontwikkeling en de motivatie van spelers (een combinatie van techniek, tactiek, conditie, inzet, gedrag, efficiëntie en handelingssnelheid) houden we bij AMHC op verschillende manieren bij. Bij elkaar geeft dat een beeld voor het daaropvolgende seizoen.

Goed om hierbij op te merken dat we ons er bewust van zijn dat de tweede seizoenshelft anders dan normaal is geweest. Daarom hebben wel al besloten om tijdens de herfstvakantie de indelingen tussentijds te evalueren.

Speler Ieder jaar kan een speler/speelster zichzelf opgeven voor een lijn- of een breedteteam, maar ook of hij of zij samen met een vriend(in) in een team wil spelen. Dit is het eerste deel van de input dat wordt meegenomen.
Trainer Trainers geven input hoe zij de speler hebben leren kennen en zien ontwikkelen, mede tegen de achtergrond van het team als geheel. Wat kan een speler goed of minder goed? Hoe is de hockeytechniek, hoe zet de speler zich in tijdens trainingen en hoe gaat het in de groep. Teamdynamiek wordt daarin dus ook meegenomen
Coach Voor de coach geldt hetzelfde, maar dan voor de wedstrijden. Ook hier gaat het om techniek, inzet en teamdynamiek, maar dan dus binnen de context van thuis- en uitwedstrijden.
Meetmomenten

Tweemaal per jaar wordt tijdens meetmomenten gekeken hoe spelers van alle teams zich verhouden tussen en over de jaargangen en teams heen. Dit jaar hebben we de tweede serie meetmomenten helaas moeten laten vervallen.

(voor A-teams worden geen meetmomenten gehouden vanwege de beperkte omvang van de groep en het voldoende beeld dat via andere input ontstaat.)

 

 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht