Planning teamindeling AMHC 2020-2021

Na een bijzonder einde van dit hockeyseizoen gaan we over naar het nieuwe hockeyseizoen 2020-2021. De nieuwe indeling voor de D- tot en met A-teams wordt op zondag 14 juni om 18.00u bekendgemaakt. De indeling voor E8, E6 en F komt een week later, mede om de nieuwe aanmeldingen uit de AMHC Open Training te kunnen verwerken. Lees verder voor de bekendmaking, trainingen met je nieuwe team en de teamstart.

Bekendmaking achter de login
De teamindeling staat vanaf 18.00u op onze website, achter de login. Ook dit jaar zullen we bij een groot deel van de teams gebruik maken van een kleurindeling in plaats van een nummering. Op zondagochtend kunnen de coaches in WhatsApp/Zoomsessies met de coördinator van het desbetreffende jaar een laatste kritische blik op de indeling werpen. Zij zijn hierover inmiddels benaderd. Mocht dat niet zo zijn, neem dan contact op met de coördinator van het jaar waarin de spelers volgend seizoen spelen.

Belangrijk: Bij de Jongens B komt er een trainingsgroep voor JB1. Spelers voor wie dit relevant is, worden hierover apart geïnformeerd.

Hoe  is de teamindeling dit jaar tot stand gekomen?
Ieder jaar komt de teamindeling voor het volgend seizoen tot stand op basis van diverse input. Het doel is om iedere speler in een team te laten spelen dat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als spelplezier.

Input over de motivatie en ontwikkeling van spelers (een combinatie van techniek, tactiek, conditie, inzet, gedrag, efficiëntie en handelingssnelheid) houden we bij AMHC op verschillende manieren bij. Bij elkaar geeft dat een beeld voor het daaropvolgende seizoen. 

Natuurlijk is ook rekening gehouden met de voorkeuren van spelers voor breedte of lijn én de wens om met bepaalde vriend(inn)en in een team te spelen.

De tweede helft van het seizoen is anders geweest dan normaal. Daarom is de tussentijdse evaluatie op basis van de eerste meetmomenten het uitgangspunt geweest.

Vragen over je indeling?
Het is mogelijk dat je naar aanleiding van de teamindeling voor seizoen 2019-2020 vragen hebt. Om te zorgen dat deze allemaal bij de juiste persoon terechtkomen, verzoeken we je nadrukkelijk om vragen te mailen aan de coördinator van de desbetreffende lijn. De coördinatoren behandelen iedere vraag met de aandacht die hij verdient. Houd er daarom rekening mee dat het een dag of twee kan duren voordat je een reactie krijgt.

Jongens AB:    TCjongensAB@apeldoornsemhc.nl
Jongens CD:    TCjongensCD@apeldoornsemhc.nl
Meisjes AB:    TCmeisjesAB@apeldoornsemhc.nl
Meisjes C:       TCmeisjesC@apeldoornsemhc.nl
Meisjes D:      TCmeisjesD@apeldoornsemhc.nl
Jongste Jeugd: TCjj@apeldoornsemhc.nl

Trainingen na nieuwe teamindeling
Vanaf de week van 15 juni worden de trainingen volgens de nieuwe teamindelingen opgestart. Naar verwachting zullen alle lijnteams komende week al beginnen met trainen. Vanaf 22 juni volgen de breedteteams. Er kan dan tot en met vrijdag 10 juli worden getraind. Ouders die interesse hebben om als trainer of coach aan de slag te gaan voor het team van één van hun kinderen, kunnen zich melden bij Tom de Haan via managercd@apeldoornsemhc.nl.

Teamstartdag
De teamstartdag ziet er dit jaar anders uit. We zijn nog in overleg over de precieze invulling hiervan, de datum is al wel bekend: zaterdag 4 juli. Meer informatie volgt binnenkort.

 

 

Clubnieuws Overzicht