Algemene Ledenvergadering 23 december 2020

Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 23 december 2020, aanvang 20.15 uur. De ALV zal, wederom, digitaal plaatsvinden. Dat betekent dat wij dezelfde spelregels zullen hanteren als bij de laatste ALV.
 

Het enige onderwerp is het financiële verslag over het afgelopen seizoen (2019 – 2020). De jaarcijfers zijn tijdens de ALV van 3 november jl. al uitvoerig gepresenteerd en toegelicht. Ook is er gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen. Helaas was er toen geen Kascommissie (en dus geen verslag) en was het dus niet mogelijk deze cijfers vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen.

Op de site zullen, na inloggen, hier de relevante stukken zo spoedig mogelijk te vinden zijn. Desgewenst kunt u de stukken ook via de secretaris van het bestuur opvragen. Juist in deze bijzondere tijd blijft uw bijdrage, mening en suggestie belangrijk voor ons en wij zien u dan ook graag op 23 december aanstaande op het scherm. 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

Clubnieuws Overzicht