Reglement shirtlease AMHC 

Het wedstrijdtenue van AMHC bestaat uit een wit shirt, groene broek/rok en groene sokken met witte strepen. Iedere speler/speelster zorgt zelf voor aanschaf van broek/rok/sokken. Het shirt wordt iedere 3 jaar centraal geregeld door de club en via een leaseconstructie aan de leden verstrekt.

- Het shirt is en blijft eigendom van AMHC; de leden krijgen het shirt in bruikleen en betalen hier een jaarlijkse bijdrage van €15 voor die tegelijk met de contributie geïnd wordt.

- Het geldende shirt mag alleen gebruikt worden voor officiële wedstrijden van AMHC. Dit betekent dus dat het geldende wedstrijdshirt niet tijdens de training of in de vrije tijd mag worden gedragen.

- Aan het begin van het seizoen wordt de teamtas met wedstrijdshirts in de gewenste maten uitgereikt aan de manager/aanvoerder van het team. Deze tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst waarin een aantal verantwoordelijkheden vermeld staan. Deze gelden uiteraard voor alle leden van het team: goed beheer en onderhoud van de verkregen shirts. 

- Indien shirts in de loop van het seizoen niet meer passen, dan kunnen deze omgeruild worden voor een andere maat via kleding@apeldoornsemhc.nl

- De kleding dient na afloop van de wedstrijd centraal gewassen te worden (volgens de wasvoorschriften die in de tas zitten) voor behoud van de kleding. Afzonderlijk wassen door de individuele leden is niet toegestaan. Een roulatiesysteem binnen een team is uiteraard wel toegestaan. De tas met schone shirts wordt bij de volgende wedstrijd weer meegenomen.  

- Bij vermissing van een shirt komen de kosten van vervanging voor rekening van het betreffende team. Z.s.m. melding van maken bij kleding@apeldoornsemhc.nl.

- Bij beschadiging van kleding tijdens de wedstrijden, komen de kosten van vervanging voor rekening van AMHC. Z.s.m. melding van maken bij kleding@apeldoornsemhc.nl.

- Bij beschadiging van kleding buiten wedstrijden om, komen de kosten van vervanging voor rekening van het betreffende team. Z.s.m. melding van maken bij kleding@apeldoornsemhc.nl

- Jongste jeugd, breedteteams en senioren ontvangen een wit wedstrijdshirt voor €15 per jaar.

- Keepers ontvangen separaat een blauw wedstrijdshirt voor €15 per jaar.

- Lijnteams ontvangen een wit wedstrijdshirt met rugnummer voor €15 per jaar en een groen uitshirt met rugnummer voor €7,50 per jaar.

- Indien een (jeugd)lid meespeelt met een ander breedte-team, regelt hij/zij ZELF met de manager van zijn/haar eigen team dat er een shirt beschikbaar is. De lijnteams hebben ALTIJD 16 shirts ter beschikking, ook voor invallers, vanwege het verplichte rugnummer.

- De shirts mogen NIET gemerkt worden! Dus geen namen, initialen, tekens etc. aan binnenzijde shirt, label etc.

- De teamtas met shirts wordt aan het eind van het seizoen volledig en in goede staat ingeleverd. De kledingcommissie controleert het aantal shirts en ieder shirt wordt gecontroleerd op vuil en beschadigingen. Ook verwassen/beschadigde shirts moeten worden ingeleverd.

- Na 3 jaar verzamelt AMHC alle shirts en worden deze geschonken aan een nader te bepalen goed doel. Een nieuw shirt voor 3 jaar wordt dan weer geregeld.

Clubtenue Overzicht