Informatie teamindeling en seizoensstart 2021-2022

Hockeyseizoen 2020-2021 is totaal anders verlopen dan we hadden gehoopt. Ook wij hebben de competitie tegen andere clubs vreselijk gemist. Gelukkig hebben we alle spelers gezien bij wat nog wél kon: de trainingen en heel veel onderlinge wedstrijden. Op deze pagina's vind je alle informatie over de (aanloop naar de) Teamindeling en de Teamstart voor seizoen 2021-2022.

Meetmomenten mei/juni 2021 Om voor het seizoen 2021-2022 tot een evenwichtige teamindeling te komen, vinden we het echter belangrijk dat we alle spelers ook in een meer gestructureerde omgeving kunnen observeren. Daartoe vinden met het oog op de indeling komend seizoen van de D, C en B teams op maandag 31 mei & dinsdag 1 juni en maandag 7 & dinsdag 8 juni de Meetmomenten plaats. Lees gauw verder voor de details en de belangrijke data voor de rest van dit seizoen.

Hoe komt de teamindeling tot stand?
Ieder jaar komt de teamindeling voor het vólgend seizoen tot stand op basis van diverse input, met als doel iedere speler in een team te laten spelen dat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als spelplezier.

De ontwikkeling van spelers (een combinatie van techniek, tactiek, conditie, inzet, gedrag, efficiëntie en handelingssnelheid) houden we op verschillende manieren bij. Via coaches en trainers natuurlijk en via de input die we krijgen van veldcoördinatoren en professionals. Daarnaast houden we gewoonlijk twee keer per seizoen twee meetmomenten waarvoor we alle (aankomende) jeugdleden oproepen. Tijdens zo’n meetmoment kijken we of de informatie die we tot dan toe over spelers hebben gekregen, ook klopt met datgene wat we tijdens de meetmomenten zien. Tenslotte maken we ook gebruik van meetrainmomenten. Zo verzamelen we op een objectieve en integere manier genoeg informatie om tot een teamindeling te komen. En dat maakt stressvolle selectietrainingen overbodig!

Ga ik voor breedte of ga ik voor lijn?De teamindeling komt dus tot stand op basis van diverse input. Doel is dat iedere speler in een team speelt dat het beste bij hem of haar past, zowel qua ontwikkeling als qua spelplezier. Voor de A, B, C en D-teams kunnen spelers zelf aangeven of ze voor een breedte- of voor een lijnteam willen gaan komend jaar. Geeft dit uiterlijk zondag 9 mei door via de coördinator van de jaarlaag waar je vólgend jaar speelt.

Wil je graag in een lijnteam spelen, dan zien we daarvoor graag een motivatie - óók als je nu al in een lijnteam zit. Daarnaast is het belangrijk dat je vanaf vrijdag 20 augustus 2021 beschikbaar bent voor de start van de lijntrainingen. Beschikbaarheid is een harde eis voor deelname aan een lijnteam in de B of C. Voor de D is het een factor die we meenemen in de selectie, maar is het minder bepalend. Mocht je er niet kunnen zijn, geef dat dan ook aan. Iemand van de staf neemt dan contact met je op.

Kies je voor een breedteteam, dan hoef je dat niet te melden. Maar je mag wél – als je dat wilt – aangeven met welk vriendje of vriendinnetje je in een team wil komen. Ook kun je aangeven of juist wel of juist niet bij (de andere spelers uit jouw jaar uit) je huidige team wil blijven. Ook hier geldt zondag 9 mei als deadline. Let op: bij een lijnteam kun je geen voorkeur voor vriend(innet)jes doorgeven.

Via je coördinator ontvang je nog een e-mail hierover, met een verzoek om een keuze te maken tussen prestatiehockey in een lijnteam of hockey in een breedteteam. Wil je in een breedteteam? Geef dan eventueel de naam van je vriendje/vriendinnetje door. Zou je in de lijn willen spelen? Stuur dan je motivatie in!

Teamindeling bij de Jongste Jeugd (F, E6 en E8) Bij de Jongste Jeugd kijken we naar spelniveau en spelbeleving, maar vooral naar de sociale component. Binnen een leeftijdscategorie worden de teams zo samengesteld dat ze van vergelijkbare sterkte zijn en dat iedereen de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen in een plezierige omgeving. Gevolg hiervan is dat teams niet in hun geheel doorstromen naar de volgende categorie. Wel kan je opgeven met welk vriendje/vriendinnetje je in een team zou willen. Mocht hij/zij dat ook doen, dan zit je zo goed als zeker bij elkaar.

Bekendmaking teamindelingZondag 13 juni om 18.00 uur gaan de teamindelingen voor de Junioren live op het beveiligde deel van onze website. De teamindeling van de Jongste Jeugd staat daar vanaf zondag 20 juni om 18.00 uur. In de ochtend worden de juniorencoaches uitgenodigd (per Zoom) om een laatste kritische blik te werpen op de indeling. Coaches ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Ook in seizoen 2021-2022 krijgen de C en D breedteteams en alle Jongste Jeugd teams in het begin nog geen nummer, maar een kleur. Hiermee willen we benadrukken dat de samenstelling van het team het belangrijkst is, en niet het nummer. Het is bovendien de bedoeling dat alle breedteteams voor de zomervakantie nog een aantal keer trainen in de nieuwe samenstelling. De lijnteams trainen waarschijnlijk nog door tot in de eerste week van juli.

Teamstartdag nog niet gepland

Ieder jaar worden alle breedteteams en Jongste Jeugdteams uitgenodigd voor de Teamstartdag. Natuurlijk willen we dat ook dit jaar doen. Hoe deze dag vorm krijgt, hangt echter deels af van de dan geldende coronamaatregelen. De lijnteams zullen rond die datum ook hun Teamstartmoment hebben.

Vragen? Neem contact op met je coördinator!

Jongens AB:      TCjongensAB@apeldoornsemhc.nl
Jongens CD:      TCjongensCD@apeldoornsemhc.nl
Meisjes AB:      TCmeisjesAB@apeldoornsemhc.nl
Meisjes C:         TCmeisjesC@apeldoornsemhc.nl
Meisjes D:         TCmeisjesD@apeldoornsemhc.nl
Jongste Jeugd:   TCJJ@apeldoornsemhc.nl 

 

Junioren Overzicht