Uitnodiging ALV 1 juni 2021


Aan de ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van de Apeldoornse Mixed Hockeyclub,

Namens het bestuur van AMHC nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 1 juni 2021,aanvang 20:15 uur. De ALV zal wederom digitaal plaatsvinden. Dat betekent dat wij dezelfde spelregels zullen hanteren als bij de laatste ALV.

 De  ALV van juni is traditioneel het moment om vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Alle bestuursleden zullen hun doelstellingen voor het komend seizoen presenteren en uiteraard zal de begroting voorgesteld worden. Ook dient de contributie vastgesteld te worden. Zoals al eerder gecommuniceerd zal deze ook dit voor volgend seizoen niet verhoogd worden.


Verder zal het bestuur een update geven over de accommodatie en zal - helaas - Janneke Nidam aftreden als Secretaris van het bestuur. Als opvolger stelt het bestuur graag Viviane van Wensen - Vegter voor. Ook zal de herbenoeming van ondergetekende aan de ALV worden voorgelegd.

Op de site zullen - na inloggen -  hier de relevante stukken zo spoedig mogelijk te vinden zijn. Desgewenst kunt u de stukken ook via de Secretaris van het bestuur opvragen. Juist in deze bijzondere tijd blijft uw bijdrage, mening en suggestie belangrijk voor ons en wij zien u dan ook graag op 1 juni aanstaande op het scherm. 

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club
Email: voorzitter@apeldoornsemhc.nl

Clubnieuws Overzicht