Sportpark Orderbos 30 kilometer-zone

Regelmatig rijden automobilisten, motorrijders en scooterrijders te hard in sportpark Orderbos • Let jij goed op je snelheid?

De samenwerkende sportclubs op Sportpark Orderbos merken dat sommige automobilisten, motoren en scooters stelselmatig te hard rijden in sportpark Orderbos. Een aantal gebruikt de weg zelfs als racebaan. Dat is allereerst uitermate onveilig voor alle andere weggebruikers, sporters en kinderen. De roekeloosheid leidt bovendien regelmatig tot schade aan andere auto’s én aan het sportpark zelf. Al met al een zorgelijke trend.

We gaan ervan uit dat die roekeloosheid niet komt vanuit de leden die sporten bij onze mooie clubs. Toch willen wij iedereen, leden en niet-leden, er aan herinneren dat het gehele Sportpark Orderbos een 30 kilometer-zone is. 

We verzoeken daarom dringend alle automobilisten, motorliefhebbers en scooterrijders zich te houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Voor de veiligheid van medeweggebruikers, voor hun eigen veiligheid en zeker ook ter bescherming van ons materiaal en ons mooie sportpark. Zo voorkomen we ongelukken en schade. De gezamenlijke sportclubs zijn inmiddels met de gemeente Apeldoorn in gesprek om verdere snelheidsbeperkende maatregelen te treffen.

Deze oproep van de gezamenlijke sportclubs van Sportpark Orderbos wordt ook ondersteund door de Sportraad Apeldoorn, verenigingsondersteuning Sportservice Apeldoorn en Stimenz.

Clubnieuws Overzicht