ALV vrijdag 24 juni, 20:15u

Doelstellingen en begroting 2022-2023 • Update veld 3 • Update clubhuis • Bestuurswisselingen

Het AMHC-bestuur heeft afgelopen weekend per e-mail alle ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van leden van AMHC uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 24 juni aanstaande, vanaf 20.15 uur. De ALV vindt plaats in ons clubhuis De Wildbaan. Kom a.u.b. op de fiets, omdat het vanwege het NK Atletiek, dat wordt gehouden bij AV ’34, erg druk kan zijn in het Orderbos.

Tijdens de komende ALV worden de doelstellingen en begroting voor het komend seizoen gepresenteerd en zal de Penningmeester inzage geven in de actuele financiële stand van zaken. Daarnaast zal de contributie voor het seizoen ‘22-‘23 worden vastgesteld worden. Het Bestuur wil de contributie, voor de 3e keer op rij, ongewijzigd laten. Ten slotte krijgt u ook een update over de accommodatie.

De huidige Penningmeester, Carel Limburg, en het bestuurslid Vrijwilligerszaken, Inge Hofland, zullen beide tijdens de ALV aftreden. Voor beide functies heeft zich nog geen opvolging aangediend. Wij doen daarom nogmaals de oproep aan kandidaten om zich te melden en verwijzen naar de eerder gepubliceerde functieomschrijvingen.

Op de site zullen, na inloggen, hier de relevante stukken te vinden. Desgewenst zijn de stukken ook via de secretaris van het bestuur op te vragen. Ieders bijdrage, mening of suggestie is belangrijk voor de toekomst van AMHC. Het bestuur ziet iedereen dan ook graag op 24 juni in ons clubhuis.

 

Clubnieuws Overzicht