Met de auto naar de club? Denk aan snelheid en veiligheid!

Jij bent toch niet die bestuurder die te hard rijdt in sportpark Orderbos?

Ga je met de fiets naar de club, dan heb je het vast al eens meegemaakt: automobilisten die naar of van de club veel te hard rijden of überhaupt onveilig rijden. Of het nu op de bult of in het 30-km gebied is. De oproep is kort en duidelijk: houd je aan de snelheid! Het is veiliger voor jezelf én voor anderen. En zelfs 'als er niets gebeurt' kan te hard rijden je ook nog eens boete opleveren als de politie staat te controleren.

Hoewel we het liever anders zouden zien, wéten we dat er óók onder onze eigen leden en ouders automobilisten zitten die te hard en/of te roekeloos rijden. Daarom een herhaalde herinnering: het gehele Sportpark Orderbos is een 30 kilometer-zone. En de bult is 'gewoon' bebouwde kom, dus rijd daar niet harder dan 50! En met het oog op de veiligheid is het regelmatig verstandig om ook daar minder hard te rijden. Los van het feit dat als je verder rijdt op de Asselsestraat, je ook weer maximaal 30 mag.

De verkeersveiligheid in het gebied is overigens onderwerp van gesprek van de gezamenlijke sportclubs in het Orderbos. Zij zijn inmiddels met de gemeente Apeldoorn in gesprek om verdere snelheidsbeperkende maatregelen te treffen.

Clubnieuws Overzicht