Oproep leden sponsorcommissie

Voor AMHC is het van belang een goede relatie te onderhouden met sponsoren. Zij hebben een goed en groot hart voor de vereniging. Als club willen we ook dat ze ervaren dat hun sponsorschap waarde heeft voor hun bedrijf. Op deze manier levert sponsoring een win-win op.

De Sponsorcommissie van AMHC is een belangrijke speler in het boeien, werven en binden van bestaande en nieuwe sponsoren. Het is nodig dat deze commissie weer nieuwe, frisse leden gaat krijgen. Als verenigingsbestuur horen we graag als je op dit punt je ideeën, commerciële ervaring, locale netwerk, kortweg je steentje wilt bijdragen aan de club. En omdat vele handen het werk lichter en leuker maken, zijn ook enthousiaste twee- of meertallen van harte welkom!

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: info@apeldoornsemhc.nl

 

Sponsorcommissie Apeldoornse MHC

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen en subsidies voor AMHC. De commissie legt contacten met potentiële sponsoren en onderhoudt contacten met bestaande sponsoren. Tevens behartigt de commissie de belangen van sponsoren in overeenstemming met de verenigingsbelangen.

Werkzaamheden

  • De sponsorcommissie breidt in samenwerking met het bestuur van AMHC het sponsorbestand uit door actief op zoek te gaan naar sponsoren.

  • De sponsorcommissie draagt actief bij aan de vorm en uitvoering van bepaalde sponsoruitingen zoals het, plaatsen van reclameborden en overige reclame-uitingen van sponsoren (mixer, narrowcasting, etc.).

  • De sponsorcommissie onderhoudt contact met bestaande sponsoren en investeert in de relatie met sponsoren door het organiseren van diverse evenementen

  • De sponsorcommissie denkt mee en geeft vorm en uitvoering aan het vernieuwen en reguleren van het sponsorbeleid.

  • De sponsorcommissie zorgt dat sponsoruitingen van individuele teams niet in strijd komen met bestaande sponsors, en zoekt contact met de teamsponsors om verdere sponsormogelijkheden onder hun aandacht te brengen.

  • De sponsorcommissie ontwikkelt nieuwe initiatieven voor sponsorwerving, zoals bijvoorbeeld een businessclub of een club van 100.

Samenstelling sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit 4 tot 6 leden. Een voorzitter, 2 tot 4 leden die zich met name bezighouden met het werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren, en 1 lid voor administratieve ondersteuning.

Vanuit het bestuur wordt de sponsorcommissie ondersteund door de voorzitter, penningmeester (facturatie) en secretaris (communicatie).

Profiel leden van de sponsorcommissie

  • Commercieel en beschikt over een groot (lokaal) netwerk

  • Goede sociale vaardigheden

  • Goede organisatorische vaardigheden