Scheidsrechtersregeling

 1. De Arbitragecommissie wijst per wedstrijd een of twee scheidsrechters aan, die de plicht en verantwoordelijkheid hebben om de betreffende wedstrijd te fluiten.
 2. Elk lid wordt door middel van e-mail op de hoogte gebracht van haar/zijn fluitbeurt. Daarnaast is via de website en de Mixer te zien wanneer men moet fluiten. Bovendien stuurt ook de KNHB een mail met gegevens die je nodig hebt voor je fluitbeurt.
 3. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het juiste e-mailadres in het systeem.
 4. Om op zaterdag de grote hoeveelheden jeugdwedstrijden soepel te laten verlopen, kunnen alle senioren en veteranen ook op zaterdag worden ingedeeld om te fluiten.
 5. Een scheidsrechter dient zich tenminste 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden in de scheidsrechterscorner in het clubhuis.
 6. Kun je niet fluiten, dan regel je zelf een vervanger van dezelfde categorie, bijvoorbeeld uit je eigen team of uit een ander thuisspelend team. Meld dit via arbitrage-indeling@apeldoornsemhc.nl.
 7. Coaches en managers kunnen indien noodzakelijk na, of ruim voor, hun wedstrijd ook ingedeeld worden.
 8. Het is de zorg en verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om bij verhindering voor adequate (dat wil zeggen: tenminste van hetzelfde niveau) vervanging te zorgen, en dit voorafgaand aan de wedstrijd via e-mail aan de Arbitragecommissie door te geven. De ingedeelde scheidsrechter is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de door haar/hem aangezochte vervang(st)er daadwerkelijk verschijnt om de desbetreffende wedstrijd te fluiten. Staat er op de website achter de wedstrijd die je moet fluiten dat je begeleid wordt, dan mag je niet ruilen omdat er speciaal voor jou een beoordelaar naar de club komt. In geval van nood kan je de begeleider zelf afbellen.
 9. Verschijnt een scheidsrechter te laat voor de wedstrijd die zij/hij moet fluiten, dan wordt dat genoteerd. De Arbitragecommissie kan betrokkene hierna een boete van 45,- euro opleggen en hem/haar opnieuw indelen om te fluiten, op een door de de Arbitragecommissie nader te bepalen dag/tijdstip.
 10. Tegen de beslissing mbt de boete kan bezwaar aangetekend worden. Bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Arbitragecommissie.
 11. Indien beroep aangetekend is, zal de Arbitragecommissie uitspraak doen. Hiertegen kan je in beroep gaan. Dit doe je door je nogmaals schriftelijk bij de Voorzitter van de Arbitragecommissie te melden. De voorzitter zal je beroep voordragen bij het bestuurslid Sportzaken, die een bindende uitspraak zal doen.
 12. De Abitragecommissie (en het bestuur) zal toezien op naleving van deze regeling, doch behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen daarvan af te wijken.
 13. Indien je geblesseerd/langdurig ziek/zwanger bent en daardoor niet kunt hockeyen, en je dit bovendien tijdig schriftelijk hebt doorgegeven aan de Arbitragecommissie, word je gedurende deze tijd niet opgesteld. Zodra je weer kunt hockeyen, geef je dit door aan de Arbitragecommissie en is je uitzonderingspositie voorbij.
 14. Vrijstelling van fluiten is mogelijk. Je dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de voorzitter van de Arbitragecommissie. Zij/hij zal je verzoek in behandeling nemen en je schriftelijk informeren over inwilligen van het verzoek.
 15. Deze scheidsrechtersregeling treedt in werking vanaf augustus 2022.
Arbitrage Overzicht