Waarom Sportiviteit & Respect binnen AMHC?

Waarom Sportiviteit en Respect binnen AMHC?

We willen dat iedereen plezier heeft op Apeldoornse Mixed Hockey Club (AMHC). Want plezier daar draait het om. Plezier in het spelletje en plezier in de omgang met elkaar. Zowel op als rondom het veld.

Plezier maken en hebben lukt echter alleen als er een veilige omgeving is waar sportief en respectvol met elkaar wordt omgegaan. Waar iedereen welkom is, ongeacht etniciteit, geloof en geaardheid en waar ruimte is voor groei.

Het realiseren van een veilige omgeving kunnen we niet alleen. Samen met alle andere 1150 leden, ouders en bezoekers zijn we hiervoor verantwoordelijk. We zijn een vereniging waar zowel leden als bezoekers te gast zijn. Dat lang niet altijd iedereen zich ook als gast gedraagt blijkt onder andere uit de enquête, die in 2016 is afgenomen op AMHC. Bijna alle respondenten geven aan weleens geschrokken te zijn van een reactie van een toeschouwer, zoals het beledigen van een scheidsrechter of schelden op elkaar. Dergelijk gedrag komt het plezier, de fysieke en sociale veiligheid in de sportbeleving niet ten goede.

We hebben samen met elkaar continu de taak om ons in te zetten voor een gezellige en sportieve hockeyvereniging. Goede afspraken en regels zijn daarbij een must. Afspraken en regels die we gemaakt hebben met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), met de leden van club, maar ook die jij als speler (en als ouder) hebt gemaakt met je medespelers, trainer en coach van jouw team.

De commissie Sportiviteit en Respect zet zich binnen AMHC in om bij voortduring aandacht te schenken aan het stimuleren van sportief en respectvol gedrag. De commissie vraagt aandacht voor KNHB-campagnes, de AMHC-regels, opvoed-tips, tricks en links via de AMHC-website en in de Mixer.

De commissie denkt en werkt vanuit de groeimindset:

  • Doelen stellen we om onszelf te verbeteren.
  • Uitdagingen gaan we aan.
  • Fouten zien we als leermoment. We werken aan een groter doorzettingsvermogen.
  • Inzet is nodig om te ontwikkelen.
  • Feedback is hulp waar we beter van worden.

Tips en tops zijn van harte welkom. DE VERENIGING ZIJN WIJ ALLEMAAL.

 

Lees meer: Infopunt: Wat kan ik nog leren?

Sportiviteit & Respect Overzicht