ALV - Bestuurslid Vrijwilligerszaken

Beste Ereleden, Leden van Verdienste en (ouders van) leden van de Apeldoornse Mixed Hockey Club,

Tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 18 december aanstaande zal Gea Eleveld afscheid nemen als bestuurslid Verenigingszaken. Gea heeft deze functie gedurende een lange periode met veel energie ingevuld.  Wij hebben als bestuur, net als veel leden, van nabij kunnen zien hoe intensief deze rol is. Met name als het gaat om alles wat met de bar en daaraan gerelateerde zaken te maken heeft. Het vergt veel afstemming met allerlei commissies, er moet goed ingekocht worden, de barbezetting moet kloppen etc. en dat allemaal binnen de wettelijke kaders.
Een enorme klus waarvoor wij Gea enorm veel dank verschuldigd zijn!

Omdat de bar/accommodatie zoveel aandacht vraagt, is er voor een aantal andere onderdelen van de functie als bestuurslid Verenigingszaken maar beperkt tijd over. In de Strategische Visie hebben wij vastgesteld dat vrijwilligerszaken een steeds belangrijker onderdeel van de vereniging gaat worden. Daarom hebben wij als bestuur besloten de ALV voor te leggen om de taken van het bestuurslid Verenigingszaken, zoals thans vastgelegd, te splitsen in Verenigingszaken en Vrijwilligerszaken. De functieprofielen zijn hier op de site te vinden. 

Wij hebben het genoegen jullie mede te kunnen delen dat wij zeer geschikte kandidaten hebben gevonden voor de beide bestuursfuncties:

Anne-Marie Nijman, op dit moment samen met Thomas Nobels bestuurslid Sportzaken, is kandidaat voor de functie Bestuurslid Verenigingszaken. Anne-Marie is ongeveer opgegroeid op de Mooiste Club van Nederland, heeft een enorme historie als vrijwilliger en kent de vereniging zeer goed.

Voor de functie Bestuurslid Vrijwilligerszaken heeft Inge Hofland zich kandidaat gesteld. Inge, die zich in een apart artikel graag aan jullie voorstelt, heeft recent ons lustrum georganiseerd. Dat dit een groot succes was, is een ieder genoegzaam bekend!

Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat Anne-Marie en Inge een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het verder ontwikkelen en invullen van zowel Verenigingszaken als Vrijwilligerszaken en daarmee de vereniging. Tijdens de ALV hopen wij daarom jullie steun te krijgen voor de benoeming van Anne-Marie en Inge.

Graag tot aanstaande dinsdag!

Met sportieve groet,
Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht