Even voorstellen: Carel Limburg

Beste leden,

Een paar weken geleden konden jullie al iets over mij lezen in de Mixer. Nu ik ben geïnstalleerd, stel ik me nog even wat nader voor.
Ik ben getrouwd met Annette Pappot. Voor sommigen een bekende naam, want zij managet MC6, het team waar onze jongste dochter, Jaye-Leigh, hockeyt. Gigi, dochter 4, hockeyt bij Jong Dames 2. Daarnaast hebben we nog drie dochters. De oudste, Valery, woont en werkt in Amsterdam. Richelle, dochter 2, woont en studeert in Pretoria, Zuid-Afrika. En dochter 3, Senna woont en studeert in Delft.

Hoe zie ik het penningmeesterschap? Als penningmeester werk je niet alleen. Er is een groot (noem het ‘financieel’) team dat de verantwoordelijkheid heeft om zeer zorgvuldig om te gaan met de gelden van de leden (jullie dus). Onder gelden versta ik geld dat de club binnenkrijgt, zoals contributie, horeca, sponsors, eventuele subsidies en events. Maar ook wat de club aan geld uitgeeft, aan velden, accommodatie, trainers, materialen, medewerkers e.d.  

Als financieel team zullen wij onder andere zorgen voor het faciliteren van het opstellen van begrotingen per commissie en het rapporteren van de werkelijke cijfers daarvan. Natuurlijk staan de sport en de daarbij behorende sportieve prestaties (en ambities) voorop, maar daar hoort wel een gezond financieel beleid bij. Dus zullen wij als financieel team, indien nodig, ook met aanbevelingen en/of maatregelen komen voor de diverse commissies en het bestuur om de gezonde financiële basis te behouden en/of te versterken. Om op die manier de financiële belangen van de leden (jullie dus) te behartigen. 

Als team zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen aan hetgeen ik hierboven benoemt heb. Je hoeft niet per se een financiële (of hockey) achtergrond te hebben om mee te helpen. Enthousiasme, gezond verstand en een oprecht en eerlijk hart zijn genoeg. Dus als je zo’n 4 uur per week (meer mag ook) mee wilt helpen aan jouw club/ de club van je kind, meld je dan aan bij penningmeester@apeldoornsemhc.nl. 

Met sportieve groet,

Carel Limburg 

  

Clubnieuws Overzicht