Herdenkingsbijeenkomst René Juijn

Namens de nabestaanden van René Juijn nodigt het bestuur van AMHC alle leden en andere belangstellenden uit voor de herdenkingsbijeenkomst voor René, in het clubhuis van AMHC op dinsdag 3 september, van 17:00u tot 19:00u. In een informele sfeer, onder het genot van een biertje en een bitterbal, willen wij toasten op het leven van René. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid tot het overbrengen van condoleances aan de familie.

Een stamtafel voor René
De afgelopen dagen heeft Annette, de vrouw van René, veel lieve reacties en bloemen mogen ontvangen. Via het bestuur wil Annette iedereen hartelijk danken voor deze blijken van medeleven. In gesprek met het bestuur kwam naar voren dat Annette het heel mooi zou vinden als er een blijvende herinnering aan René op de club zou worden gecreëerd. Als bestuur denken wij hierbij aan een stamtafel in de favoriete hoek van René op het terras. In plaats van bloemen, zou een financiële bijdrage hieraan dan ook zeer op prijs worden gesteld. Een dergelijke bijdrage is mogelijk door een bedrag te storten op de AMHC-rekening NL15RABO0132094967 onder vermelding van 'Rene Juijn'. Met dit bedrag zal het bestuur vervolgens een mooi en passend aandenken aanschaffen, dat te zijner tijd in bijzijn van de familie van René zal worden onthuld.

Het bestuur van AMHC hoopt veel leden en andere belangstellenden te mogen verwelkomen, aanstaande dinsdag, om gezamenlijk René een laatste eer te bewijzen.

Het bestuur van AMHC

Clubnieuws Overzicht