Contributie

Contributie
De contributie wordt per seizoen geheven. Het seizoen loopt gelijk aan het schooljaar, dwz. van september tot en met juni.

In principe wordt de contributie voor een seizoen in twee delen afgeschreven van uw bankrekening conform de volmacht die u heeft afgegeven bij inschrijving. Het zaalhockey wordt middels een derde afschrijving gedaan. In sommige gevallen kan er afgeweken worden middels een individuele regeling. U dient hiertoe zelf contact op te nemen met de ledenadministratie: ledenadministratie@apeldoornsemhc.nl.

Wanneer u niet betaalt
Wanneer u het eerste betaalverzoek verzuimt te betalen volgt er een herinnering. Mocht de betaling uitblijven ontvangt u een eerste aanmaning. Als vervolgens na een tweede aanmaning het openstaande bedrag niet binnen 15 dagen wordt betaald, zijn wij helaas genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor uw rekening komen en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-. Deze bedragen worden vermeerderd met 21% BTW. Bovendien kan de wettelijke rente berekend worden. Indien de vordering via een deurwaarder ingevorderd wordt, worden deze kosten ook doorberekend.

Contributie Overzicht