Ook 18+ kan weer trainen!

Naar aanleiding van de aankondiging dat iedereen ouder dan 18 jaar ook weer mag trainen, hebben we het trainingsschema verder uitgebreid! Seniorenteams kunnen vanaf donderdag 14 mei weer trainen. Voor ieder team dat wil trainen is nu één training per week ingepland, zoveel mogelijk rekening houdend met de trainingstijden eerder dit seizoen. Keepers worden rechtstreeks geïnformeerd over keeperstrainingen. Ook voor seniorenteams zal alles anders gaan dan we gewend waren. Lees daarom dit bericht en de relevante informatie op de Coronapagina’s goed door!

Belangrijk uitgangspunt is dat alle regels, protocollen en richtlijnen strikt moeten worden nageleefd en serieus moeten worden genomen. Het bestuur stelt iedereen van 18+ verantwoordelijk voor het naleven van alle regels, protocollen en richtlijnen. Voor spelers die zich niet houden aan de afspraken, volgen consequenties vanuit de vereniging. Wanneer wordt geconstateerd dat regels niet worden nageleefd, zal het bestuur direct besluiten dat het gehele team dit seizoen niet verder mogen trainen. Regels, protocollen en richtlijnen zijn er niet alleen voor ieders en elkaars gezondheid. Maar het is ook zo dat de gemeente bij constatering van een overtreding kan besluiten tot het tot nader order in het geheel beëindigen van alle trainingen bij AMHC Apeldoorn. De gemeente heeft aangekondigd dat hier ook controles op zullen plaatsvinden.

Belangrijk! Teambegeleiders en een coronacoördinator
Teams die willen trainen, kunnen dit doen op het moment dat ze een aantal zaken hebben geregeld.

  • Elk team moet 1 begeleider leveren. Deze is, herkenbaar aan een hesje, aanwezig bij de training om te ondersteunen met de training en het toezicht op onder meer het aanhouden van minimaal 1,5 meter afstand op het veld. De begeleider mag niet meetrainen en zonder deze begeleider wordt er niet getraind.
  • Alle teams die op een avond trainen, zorgen daarnaast gezamenlijk dat er één coronacoördinator is. Deze coördinator controleert de toegang tot het terrein. Tijdens de trainingen is de ‘coronaverantwoordelijke’ het aanspreekpunt voor de begeleiders. Teams ontvangen hier nog een mail over.
  • Teambegeleiders moeten uiterlijk daags voor de training worden doorgegeven aan Julius Breed, AMHC Corona verantwoordelijke. Voor coronacoördinatoren moet dit uiterlijk de zondag vóór de trainingsweek worden doorgegeven.

Meer informatie
Op de speciale Coronapagina's staat meer informatie over de gang van zaken rond zijn of haar training. Daarin is ook informatie opgenomen over de routing: op het complex zullen we de gang naar en van het trainingsveld zoveel mogelijk gescheiden laten plaatsvinden. Goed om te weten: het gehele clubhuis, inclusief de kleedkamers en toiletten, zal gesloten blijven. Heb je vragen, neem dan contact op met Julius Breed, AMHC Corona verantwoordelijke.

Samen kunnen we dit!
De afgelopen periode is door onze hockeyprofessionals, overige staf en vrijwilligers hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te regelen en in te richten. Het zal voor iedereen wennen zijn, we moeten deze maatregelen serieus nemen!  Het bestuur is ervan overtuigd dat we dit samen kunnen! Het is geweldig dat nu ook alle spelers van 18 jaar en ouder weer op het veld kunnen staan!

Veel plezier!

Bestuur Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

 

Clubnieuws Overzicht