Bericht van het bestuur

Afgelopen week heeft het bestuur een aantal ingrijpende maatregelen genomen. AMHC voorzitter Edgar Breed licht namens het bestuur de achtergrond daarvan toe.

Beste allemaal,

Afgelopen week hebben wij een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Graag licht ik namens het bestuur de achtergrond daarvan toe.

Spoedoverleg na alle nieuwe ontwikkelingen
Nederland is de afgelopen weken geconfronteerd met een duidelijke toename van het aantal Covid-19 infecties. Dit betekende dat wij na een relatief rustige periode in korte tijd met diverse nieuwe maatregelen en adviezen werden geconfronteerd. Zo kwamen vorige week NOC*NSF/KNHB met 3 (!) updates van protocollen. Daar kwam een persconferentie van het kabinet met aanvullende maatregelen nog eens bij. Voor het AMHC-bestuur was dit aanleiding voor een spoedoverleg om de implicaties voor de club te bespreken. Dat deden we tegen de achtergrond van onder andere vragen van bezorgde ouders én van de geplande teamvoorbereidingen, soms inclusief overnachtingen, deelname aan toernooien, etc.

Een van de moeilijkheden daarbij was het omgaan met landelijke ‘adviezen’, delegatie van besluitvorming aan veiligheidsregio’s en eigen besluitvorming bij hockeyverenigingen. Met een ‘lappendekken’ aan mogelijke maatregelen tot gevolg. Op basis van onder meer contact met andere verenigingen in de regio en ook de gemeente Apeldoorn en een goede onderlinge discussie hebben wij uiteindelijk een aantal besluiten genomen, waar wij nog steeds achter staan. Deels besluiten voor de korte termijn (teamweekenden, toernooideelnames). Deels met effect voor de langere termijn. Bijvoorbeeld het dicht houden van het clubhuis (vanwege gezondheid en omdat we daarvoor een aparte administratie zouden moeten gaan bijhouden) en het gesloten houden van de kleedkamers en douches (omdat het eenvoudigweg niet lukt om deze na ieder gebruik voldoende schoon te maken).

Gezondheid én hockeyplezier
Met de aangekondigde besluiten hebben wij een heldere lijn willen trekken. Met de gezondheid van leden, ouders, professionals, vrijwilligers en toeschouwers als uitgangspunt. Wij realiseren ons dat deze maatregelen voor velen zeer teleurstellend waren. Vooral ook vanwege de korte termijn waarop wij moesten handelen. Daar hebben wij alle begrip voor. Tegelijkertijd: elke keuze of beslissing kent voors én tegens. Dat maakte het voor ons een van de lastigste beslissingen die wij als bestuur hebben moeten nemen. Want óók het hockeyplezier is een uitgangspunt voor ons. En de effecten van de één kunnen haaks staan op de ander.

We weten dat hier verschillende meningen en sentimenten over bestaan. Maar we hopen dat iedereen begrip heeft voor het moeten maken van keuzes. Én dat iedereen zich zo goed blijft houden aan alle adviezen, maatregelen en richtlijnen als we met zijn allen de afgelopen maanden hebben gedaan. Dat doen we in de wetenschap van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de komende periode er vast en zeker nog zaken zullen veranderen.

Ideeën en suggesties blijven welkom
Daarbij moeten we ook kijken wat werkt en effectief is. Daar denken bestuur en staf verder over na. Maar ook elke suggestie van jullie is welkom. Dus meld je als je suggesties hebt, via info@apeldoornsemhc.nl! En niet alleen dat. De maatregelen die we tot nu toe hebben moeten nemen, hebben we relatief soepel kunnen nemen, dankzij de inzet van een heleboel vrijwilligers. Mensen die voor korte of iets langere tijd de club helpen in deze bijzondere tijden. Van die extra handen kunnen wij er nooit genoeg hebben: vele handen maken licht werk. Wil jij de club helpen? Meld je dan vooral via vrijwilligers@apeldoornsemhc.nl

 

Namens het bestuur en met sportieve groet,

Edgar Breed, voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

 

 

 

 

Clubnieuws Overzicht