Een mijlpaal, de allereerste digitale ALV


Beste leden,

Afgelopen dinsdag hadden wij onze “voorjaars” ALV, uiteraard vertraagd door Corona. Het was een bijzondere ALV omdat deze voor de eerste keer digitaal was, inclusief het stellen van vragen via de chatbox en het stemmen. De opkomst was, voor AMHC begrippen, hoog. Misschien lag die hoge opkomst aan het feit dat het gecombineerd kon worden met het kijken naar AJAX (wat uw voorzitter ook graag gedaan had…), maar wat de reden ook was, wij hebben het als zeer positief ervaren. Uiteraard gaan wij dit nader evalueren.

Op financieel gebied hebben wij de cijfers van het afgelopen seizoen en de begroting van dit seizoen gepresenteerd. Die laatste werd unaniem aangenomen. De cijfers van het vorig seizoen konden helaas niet worden vastgesteld omdat de beoogde Kascommissie zich op het laatste moment terug trok. Op onze website is dan ook een oproep te vinden om zitting te nemen in de Kascommissie. Veel dank aan het “Team Finance” voor het geweldige werk dat is geleverd, inclusief, voor het eerst in jaren, een positieve resultaat.

De ALV heeft ook besloten om met ingang van dit seizoen over te gaan op de lease van het nieuwe shirt. Door de sponsordeal met DAKA / Indian Maharadja zal onze financiële basis verder versterkt worden, maar minstens zo belangrijk is dat wij een uniforme uitstraling hebben. Veel dank dus aan de Sponsorcommissie (die sowieso afgelopen seizoen een prachtige bijdrage heeft geleverd!) en de Kledingcommissie!

Tijdens deze ALV hebben wij afscheid genomen van de bestuursleden Anne-Marie Nijman en Thomas Nobels. Op zo’n manier uitzwaaien is niet leuk en wij hopen dan ook snel met het hele bestuur hen te kunnen bedanken voor de jarenlange plezierige samenwerking. Een warm welkom aan Wieger Droogh, die Thomas opvolgt als bestuurslid Sportzaken.

En een ander belangrijk besluit is het deeltijdlidmaatschap voor senioren/veteranen. Hiermee verlagen wij de drempel om lid te worden omdat je niet elke zondag “moet” spelen. Hieraan is veel behoefte en wij hopen dan ook dat ons dit de nodige nieuwe leden gaat opleveren.

Met de ledenontwikkeling gaat het overigens goed en daar zijn wij blij mee.

Het mooiste moment van de ALV was iets wat niet op de agenda stond: het bestuur heeft besloten om Monique Schoonen en Danilo Jeletich te benoemen tot Leden van Verdienste. 2 prachtige voorbeelden van mensen die zich al meer dan 10 jaar inzetten voor AMHC. Zij doen/deden dat  beiden op de achtergrond. De ledenadministratie, de website, All United etc. zijn nu eenmaal niet de meest “sexy” zaken die geregeld moeten worden. Zij hebben er heel veel tijd in zitten en altijd op een positieve en integere manier hun rol vervuld. Een mooiere manier om dankjewel te zeggen, is er niet! Groot respect!

Kortom, wij kunnen, met de besluiten die zijn genomen, verder werken aan De Mooiste Club van Nederland en dat zullen wij, met hulp van heel veel mensen, met veel enthousiasme doen! Blijf gezond!

Met sportieve groet,

Edgar Breed
Voorzitter Apeldoornse Mixed Hockey Club

Clubnieuws Overzicht