Club van 1.000

AMHC is een club van betrokken mensen en graag doen we dit keer met de Club van 1.000 een beroep op deze betrokkenheid vanuit een financieel perspectief. Want met jullie financiële steun zijn wij in staat om te blijven bouwen aan onze mooiste club van Nederland!

De aanleg van veld 3 en de vervanging van de veldverlichting door led-verlichting gaat circa € 450.000,- kosten. Met het oog op een gezonde financieringsbasis voor AMHC willen we hiervoor een flink deel via schenkingen genereren. Bij de vervanging van de huidige velden 1 en 2 is dit ook gedaan en het doel is om dit keer minimaal € 150.000 op te halen!

De schenkingsregeling is fiscaal gunstig en werkt als volgt. In een overeenkomst volgens een model dat de Belastingdienst heeft goedgekeurd, zeg je voor vijf achtereenvolgende jaren een schenking toe van € 200,- (meer mag natuurlijk ook!). De gehele schenking is vervolgens fiscaal aftrekbaar. Dit levert de club € 1.000,- euro voor veld en verlichting op en jou een belastingvoordeel van bijna € 500,-!

De komende periode word je over een mogelijke schenking benaderd door de Fundraisecommissie of door iemand van je team (of dat van je kind). Je kunt je natuurlijk ook al direct melden bij één van onderstaande leden van de Fundraisecommissie.

Fundraising Overzicht